Nr. crt. Denumire proiect Program / Perioada
1 Antreprenoriat Consolidat, Competitiv si Sustenabil in regiunea SV Oltenia – A.C.C.E.S POCU/2018-2021
2 Lansarea proiectului Promovarea competenţelor şi iniţiativelor antreprenoriale pentru iniţierea de afaceri sustenabile şi competitive pe piaţa europeană - SMART START
3 Promovarea culturii antreprenoriale in regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia si Bucuresti Ilfov
4 Model si program informatic de analiza si evaluare a competitivitatii regiunilor de dezvoltare PN II / 2008-2011
5 MODEL SI PROGRAM INFORMATIC PENTRU DETERMINAREA GRADULUI PN II / 2008-2011
6 Analiza si recomandari privind participarea comunitatii TI in structurile de management a activitatii de cercetare promovate de Programul Cadru 7
7 Dezvoltarea conceptului de cladire generator-convertor de energie regenerabila, cu autonomie energetica ridicata si acumulare în infrastructura si sol Competitia C1-2007 /
8 Cercetarea si dezvoltarea convertizoarelor statice de putere pentru actionarea vehiculelor electricede transport urban POS-CCE / 2010-2011
9 Cercetarea si dezvoltarea unui automat inteligent de taxare cu bilete de hartie si carduri fara contract POS-CCE / 2010-2011
10 Promovarea culturii antreprenoriale in domeniul turismului din Regiunea Oltenia, prin initierea in antreprenoriatul inteligent AIT / 2009-2010
11 Promovarea culturii antreprenoriale - conditie esentiala a cresterii inovarii si dezvoltarii afacerilor in Regiunea Oltenia POSDRU / 2009-2010
12 TEHNOLOGIE INTEGRATA DE EVALUARE SI REDUCERE A GRADULUI DE POLUARE CU SUBSTANTE ANORGANICE DIN MEDII APOASE - TEHMAT PN II / 2007-2010
13 Metoda si sistem pentru masurarea, inregistrarea in timp real a parametrilor ce caracterizeaza calitatea energiei electrice in vederea compatibilizarii cu normele UE MENER / 2004 - 2006
14 Sistem automat de monitorizare a parametrilor de securitate si ai calitatii mediului la obiectivele miniere inchise MENER / 2003-2005
15 Sistem informatic destinat asistarii deciziilor, monitorizarii, analizei calitatii mediului MENER / 2004 - 2006
16 Cercetari privind aplicarea in IMM a unei familii de echipamente pentru masurarea si inregistararea parametrilor energetici RELANSIN / 2004 - 2006
17 Noi metode si echipamente pentru eficientizarea proceselor de transport a carbunelui, reducerea consumurilor specifice energetice in vederea introducerii in fabricatie RELANSIN / 2003-2005
18 Sistem automat de supraveghere a parametrilor de stabilitate privind reabiltarea haldelor miniere de la extractia carbunelui in vederea alinierii la standardele UE MENER / 2004 - 2006
19 Sistem integrat de crestere a calitatii vietii prin monitorizarea si analiza la distanta a parametrilor ECG in vederea alinierii la normele UE RELANSIN / 2004 - 2006
20 Sistem automat pentru optimizarea proceselor de analiza, testare,recirculare si deversare a apelor uzate in reteaua de canalizare a oraselor MENER / 2004 - 2006
21 Analizor de concentratie de substanta uscata dizolvata in lichide RELANSIN / 2004 - 2006
22 Refractometru in structura compacta INVENT / 2004-2006
23 Sistem informatizat de invatamantul la distanta destinat managementului mediului INFOSOC / 2004 - 2006
24 Tehnologii si echipamente tehnice noi pentru producerea energiei neconventionale, care au la baza brevete ale inventatorilor români INVENT / 2002-2004
25 Simulator pentru traiectorii captive in tunele aerodinamice AEROSPASTIALE / 2004 - 2006
26 Sistem de prevenire a poluarii mediului in unitati industriale chimice situate in apropierea aglomerarilor urbane si zonelor transfrontaliere MENER / 2004 - 2006
27 Valorificarea durabila a resurselor minerale prin controlul automat al taierii de la excavatoarele folosite in carierele de carbune enrgetic , imbunatatirea metodelor neconventionale de exploatare MENER / 2003-2005
28 Instalatie pentru energizarea apei si stimularea cresterii plantelor INVENT / 2003-2005
29 Comutator liniar trifazat INVENT / 2003-2005
30 Noi metode si sisteme pentru cresterea sigurantei in functionare in unitati supuse riscului tehnologic MENER / 2001 - 2004
31 Mecanism pentru actionarea usilor pliante INVENT / 2002 - 2004
32 Cercetari în vederea eficientizarii activitatii de extractie a lignitului din România pentru a deveni competitiv pe piata interna MENER / 2002 - 2004
33 Sistem de monitorizare a parametrilor tehnologici si de calitate, in procesul de prelucrare a fructelor, in vederea optimizarii tehnologiei de fabricatie BIOTECH / 2004 - 2006
34 Instalatie de dozare cu reglare automata RELANSIN / 1999 - 2001
35 Modernizarea si monitorizarea sistemelor de ungere ale compresoarelor de gaz metan MENER / 2003 - 2005
36 Sistem automat de monitorizare a parametrilor de securitate si calitatii mediului de la obiectivele miniere inchise MENER / 2003-2005
37 Noi metode, tehnologii ecologice si concepte de solutii aplicabile conform standardelor europene, de crestere a calitatii energiei electrice CEEx / 2005-2008