Familie de echipamente pentru masurarea si inregistrarea parametrilor energetici


Echipamentul si sistemul asigura urmatoarele functii:
 • masurare si achizitie a datelor analogice (tensiuni, curenti si puteri) si numerice (starea aparaturii de comutatie) pentru noduri ale sistemului electroenergetic în care se manifesta regimuri deformante;
 • prelucrarea numerica a datelor, contorizare în vederea determinarii parametrilor energetici, a indicilor de performanta privind calitatea energiei electrice;
 • stocarea, contorizarea, gestiunea si afisarea pe perioade a consumurilor si evenimentelor privind abaterile de la calitate a energiei electrice utilizate;
 • monitorizarea permanenta a parametrilor energetici;
 • detectia si localizarea defectelor;
 • înregistrarea evenimentelor electrice normale si de avarie în vederea unor analize ulterioare care sa conduca la masuri de eficientizare calitativa si cantitativa a consumului energetic;
 • avertizarea depasirii valorilor standardizate pentru indicii de calitate.
Prelucrarea numerica a datelor se va face în baza unei strategii unitare privind:
 • definirea puterilor active, reactive, deformante, atât în domeniul timp cât si în domeniul frecventa;
 • definirea indicilor de calitate a energiei electrice

Din punct de vedere constructiv, conceperea modulara a echipamentului permite realizarea unei familii de sisteme de masurare si achizitii de date portabile si fixe.


Prin concepere, sistemul asigura:
 • achizitia a 9/16 intrari analogice si 16/32 intrari digitale prin intermediul circuitelor de conditionare a semnalelor analogice compatibile cu marimile electrice furnizate de sistemele electroenergetice;
 • varianta portabila va dispune suplimentar de 2 iesiri analogice si 8 iesiri digitale pentru simulari, calibrari, verificari;
 • functionarea autonoma, fiind prevazut cu un sistem de afisare ce poate functiona si în mod grafic (vizualizare forma de unda), precum si cu o tastatura locala 4 x 4 taste.
 • stocarea nevolatila a unui numar finit de înregistrari;
 • conectarea pe linie seriala la un sistem de calcul compatibil PC pentru "încarcarea datelor" înregistrarilor ce prezinta interes;
  Echipamentul este livrat împreuna cu un pachet de programe compatibile PC, care permite o prelucrare complexa a datelor înregistrate (analize post-avarie).

Functii ale sistemului. Sistemul de masurare, contorizare si înregistrare a parametrilor energetici din nodurile sistemului electroenergetic si din statiile electrice faciliteaza:

 • Determinarea datelor referitoare la curentii si tensiunile fazelor si firului neutru. Tensiunile de intrare în aparat sunt furnizate fie de secundarele unor transformatoare de tensiune cu valoarea nominala de 100 Vca, fie de traductoare performante de valori instantanee. Curentii de intrare în aparat se obtin fie din secundarele unor transformatoare de curent cu valoarea nominala de 1 Aca sau 5 Aca, fie cu ajutorul unor traductoare performante de valori instantanee.
 • Contorizarea consumurilor;
 • Masurarea marimilor analogice separat pentru fiecare faza (valori efective, faze initiale ale armonicilor tensiunilor si curentilor, analiza spectrala);
 • Vizualizarea variatiilor în timp pentru marimile de tip curent, tensiune, energie / putere activa, reactiva, starea unor contacte din statiile de distributie;
 • Ceas de timp real, memorie nevolatila, afisaj grafic de dimensiuni extinse 75 x 140 mm;
 • Analiza si determinarea în reteaua trifazata a urmatorilor parametri:
  • impedantele fazelor si neutrului;
  • puteri active, reactive, deformante;
  • componentele directe, inverse si omopolare ale sistemelor nesimetrice de tensiuni si curenti;
  • calculul distantei pâna la locul defectului;
  • detectia si analiza cauzelor defectelor si evenimentelor, inclusiv urmarirea functionarii releelor de protectie;
  • stabilirea regimului de lucru al elementului supravegheat (regim de sarcina, mers în gol, lipsa tensiune, tip scurtcircuit, etc);
 • Prelucrarea datelor de energie, putere activa, reactiva, deformanta cu obtinerea de rezultate în gestionarea consumurilor, memorarea lor în vederea compararii, obtinerii rapoartelor operative;
 • Ghid operator în vederea uniformizarii si aplatisarii curbei de consum si îmbunatatirea indicilor de calitate a energiei electrice, functie de rezultatele obtinute din prelucrarea datelor;
 • Asigura descentralizarea analizei si deciziei si o înalta toleranta la defecte;
  Conceperea echipamentului în constructie modulara permite realizarea unei familii de sisteme fixe, cu posibilitatea integrarii în sisteme deschise, distribuite si ierarhizate, de tip SCADA.

Standarde utilizate:
Sunt utilizate urmatoarele standarde: PE 143/94, En 61010 cat.III, IEC 60664, VDE 0110, UL 94, EN 60801, EN 50081-1, EN 50082-1, EN 61000-4-15, ANSI-IEEE 519, CEI 1000-2-4.

Caracteristici tehnice:
Alimentare:   230 V c.a / 50 Hz; -15% ... +15%; si baterie 12V; Autonomie baterie: max 8ore;    
Consum:   8VA;    
Afisaj:   grafic de dimensiuni extinse 75 x 140 mm;    
Interfata de comunicatie:   RS 232;    
Relee de alarmare locala (varianta fixa):   8;    
Iesiri analogice (varianta fixa):   2;    
Precizie masura: U, I:   0,5%;    
P, Q, S, D:   1%;    
Frecventa:   0,05%;    
Enegie activa/reactiva:   conform Clasa 2 IEC1268;    
Coeficient de distorsiune I/U   2%; Erorile introduse de traductoarele externe nu sunt incluse;    
Capacitate de memorare:   256 Ko ... 1Mo (functie de varianta)    
Perioada de înregistrare:   5 sec……….4 ore; Posibilitate de trigger-are;    
Temperatura mediului de lucru:   -10 ... +50 ºC;    
Umiditate relativa:   85% fara condens.    

Justificare:

Utilizarea sistemului va permite înregistrarea evenimentelor din statiile electrice si la consumatori importanti din sistemul electroenergetic, în vederea unor analize care vizeaza calitatea energiei electrice. De asemenea, analiza unor evenimente nedorite post avarie permite deducerea cauzelor anumitor evenimente sau anomalii în retelele electrice, precum si localizarea acestora.

Efectele economice ale utilizarii echipamentului propus spre realizare vor fi, printre altele, reducerea pierderilor proprii tehnologice din retelele electrice, respectarea standardelor de calitate a energiei electrice, minimizarea ratei de defectare, reducerea consumului de energie electrica.