Diversificarea serviciilor si produselor Incubatorului Tehnologic si de Afaceri al IPA SA prin dezvoltarea unei noi game de servicii si produse

Beneficiar: SC IPA SA
Cod apel: POR/439/1/1/Cresterea inovarii în firme prin sustinerea entitatilor de inovare si transfer tehnologic în domenii de specializare inteligenta
Cod MySMIS :128309
Componenta 1: POR/2018/1.1A/1- Sprijinirea ITT
Axa Prioritara : Promovarea transferului tehnologic
Schema de ajutor de stat: Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea entitatilor de inovare si transfer tehnologic în cadrul POR 2014-2020, Prioritatea de investitii 1.1. A, Schema de ajutor de stat regional pentru investitii pentru sprijinirea entitatilor de inovare si transfer tehnologic în cadrul POR 2014-2020, Prioritatea de investitii 1.1. A
Operatiunea: Cresterea inovarii în firme prin sustinerea entitatilor de inovare si transfer tehnologic în domenii de specializare inteligenta

 

•Activitate: A.1 Dezvoltarea de baze de date cu informatii privind ofertele de cercetare –dezvoltare - inovare (CDI) si cererea în domeniu provenita de la mediul economic, portofoliul de brevete si licente ale centrelor CI, facilitatile existente in laboratoare de cercetare-demonstratii-încercari care pot fi comercializate.
•Activitate: A2. Instruire Proprietate intelectuala si industriala in folosul grupului tinta pentru realizarea transferului tehnologic si inovarii.
•Activitate: A.3 Elaborarea de analize, studii, cercetari de piata, prognoze pe teme legate de CDI sau transfer tehnologic la solicitarea mediului privat
•Activitate: A.4 Organizarea si participarea la evenimente pentru cresterea nivelului de constientizare asupra inovarii cum ar fi targuri, conferinte, vizite de studiu, intalniri intre actorii din domeniu (firme si organizatii de cercetare).
•Activitate: A.5 Asistenta si consultanta tehnica de specialitate la aplicarea/ achizitionarea de tehnologii.
•Activitate: A.6 Studii de investitii tehnologice.
•Activitate: B. Activitati de internationalizare (participarea, la nivel international, in afara Romaniei, la targuri, misiuni comerciale, expozitii in calitate de expozant).
•Activitate: C.1 Elaborarea de analize, studii, cercetari de piata, prognoze pe teme legate de CDI sau transfer tehnologic la solicitarea mediului privat.
•Activitate: C.2 Acordarea de sprijin IMM inovatoare pentru recrutarea de personal calificat; plasarea studentilor si a celor din invatamantul vocational in mediul de afaceri.
•Activitate: C.3 Asistenta si consultanta tehnica de specialitate la aplicarea/ achizitionarea de tehnologii. Studii de investitii tehnologice.
•Activitate: C.4. Evaluare tehnologica si audit tehnologic; veghe tehnologica, informare tehnologica, asistenta la retehnologizarea agentilor economici).
•Activitate: C.5 Verificarea planurilor pilot constand in: evaluarea ipotezelor, elaborarea de noi formule de productie, stabilirea de noi specificatii de productie, proiectarea unor echipamente si structuri speciale cerute de noi procese, pregatirea instructiunilor de operare sau a manualelor pentru procese cu conditia ca acestea sa nu fie utilizate în scop comercial.
•Activitate: C.6 Elaborarea, realizarea, experimentarea modelului sau solutiei noi pentru produs/ metoda/ sistem/ tehnologie/ serviciu.
•Activitate: C.7 Operare, utilizare, intretinere Platforma informatica.

 

1.Beneficiari directi:
1.1. 7 angajati ai IPA CIFATT.
Instrumente utilizate:
Comunicare prin sedinte saptamanale, prin convocari care vor cuprinde:
-tematica intalnirii
-participantii
- anexa documente intalnire ( chestionare, machete opinii brainstorming , rapoarte)

1.2. 100 de potentiali clienti
Instrumente utilizate:
-scrisori de intentie transmise email sau fax
- anunturi in ziare
- spoturi radio
- inserari in buletinele informative ale camerelor de comert
- contactare prin intalniri directe
-portalul ce va fi dezvoltat

1.3. - 20 clienti actuali
Instrumente utilizate:
- intalniri directe
- informari prin email
- site-ul entitatii

2. Beneficiarii indirecti:
2.1. organizatii similare concurente
Instrumente utilizate:
- informari prin email
- site-ul entitatii
- intalniri dedicate informarii
- seminarii comune
2.2. alte organizatii din domeniul cercetarii si inovarii
Instrumente utilizate:
- informari prin email
- site-ul entitatii
- intalniri dedicate informarii
- seminarii comune
2.3. potentialii furnizori de servicii ce se vor achizitiona prin proiect
Instrumente utilizate:
- informari prin email
- informari prin fax
- scrisori de intentie
- presa scrisa
- spoturile radio

 

Consiliere privind instrumentele de finantare nationale/regionale/europene;
Sprijin in identificarea de parteneri de afaceri pentru organizatii ce detin produse si procese inovative;
Sprijin in promovarea tehnologiilor inovatoare (cerere sau brevet de inventie) la targuri si expozitii internationale;
Gasirea de solutii inovatoare pentru dezvoltarea de produse.
Audit de inovare – identificarea capacitatii de inovare si competitivitate a entitatii;
Promovarea afacerii sau a tehnologiei companiei dumneavoastra: profil firma; oferta tehnologie;
Cereri de tehnologii;
Promovare brevete de inventii.