Analiza si recomandari privind participarea comunitatii TI in structurile de management a activitatii de cercetare promovate de Programul Cadru 7

Analiza situatiei din reactiile firmelor membre

 •    Participarea la Programul Cadru 7 al Uniunii Europene este conditionata de coerenta organizationala cu Programale Nationale
 •    Cercetarea si inovarea nu sunt suficient orientate catre cerintele practice ale pietei.
 •    Piata nu se orienteaza asupra cercetarii si inovarii ca principali piloni pentru cresterea competitivitatii.
 •    Firmele sunt atrase in masura redusa de programele de cercetare
 •    Prea putine firme puternice cu divizii de cercetare – dezvoltare si inovare in componenta
 •    Slaba apetenta de a participa la programele nationale din lipsa de incredere ca proiectele lor ar fi evaluate la justa lor valoare.
 •    Criteriile de performanta practica, cerute la nivel national nu sunt  clar definite, ceea ce poate duce la lipsa de responsabilitate asupra rezultatelor (lipsesc livrabilele si mileston-urile care sa ghideze evaluarea).
 •    Proceduri complicate de raportare financiara si lipsa procedurilor de evaluare tehnica.
 •    Slaba informare atat asupra oportunitatilor de finantare, cat si asupra oportunitatilor de valorificare.
 •    Inexistenta programelor regionale de sprijinire a cercetarii siinovarii, corelate cu strategiile si cerintele regionale de dezvoltare
 •    Lipsa mecanismelor de sprijinire a transferului tehnologic (lipsa programelor de sprijin a patentarilor, consultanta pentru programme, vouchere, capital de risc / venture capital / business angels, etc.)
 •    Lipsa de management competitiv al programelor romanesti de C&D, care ar putea fi un camp de exercitiu pentru firmele romanesti care doresc sa intre in programele europene. Acest lucru se repeta si la fondurile structurale.
 •    Lipsa de informare corespunzatoare si constientizare.
 •    Lipsa serviciilor suport competitive (consultanta, financiar etc.).
 •    Lipsa multiplicatorilor. Romania nu este o piata de referinta pentru inovare.

 

Recomandari privind imbunatatirea situatiei existente

 •    Formele de management trebuiesc asimilate ca forme de management a colaborarii stiintifice si tehnologice la nivel national in vederea compatibilizarii cu modelul European.
 •    Imbunatatirea managementului programelor de C&D:
  •         - Elaborarea unei viziuni si a unei strategii pe termen mediu si lung.
  •         - Criteriile de performanta sa stea la baza evaluarii proiectelor.
  •         - Introducerea standardelor de etica in afaceri la toate organizatiile guvernamentale care au programe de C&D sau de achizitii publice, sofisticate sau normale.
  •         - Descentralizarea programelor guvernamentale.
  •         - Subcontractarea serviciilor guvernamentale organizatiilor suport specializate.
 •    Aceste forme de management trebuie sa asigure transmiterea informatiilor la cat mai multe entitati potential interesate si pe de alta parte sa asigure servicii de consultanta, promovare, creare de partneriate nationale si internationale, pentru a reusi atragerea a cat mai multor fonduri catre tara.
 •    In acest context trebuiesc analizate trei subiecte:
  •         - Sistemul national
  •         - Responsabilitatile care revin partilor interese (stakeholders)
  •         - Formarea specialistilor
 •    Este necesar ca sistemul de management sa fie fundamentat pe o Strategie si Prioritati Nationale si Regionale, in domeniul ITC.
 •    In ceea ce priveste sistemul de management, se disting doua tipuri de organizatii, unele care identifica strategiile nationale si regionale si monitorizeaza bunele practici si implementarea lor si altele care detin programe la care se pot aplica proiecte.

In prima categorie as recomanda modelul si EIT (European Institute for Innovation and technology) din UE si NSF (National Science Foundation) din SUA. Ambele structuri sunt parteneriate public privat si nu fac parte din structurile guvernamentale. Ele sunt independente si sunt finantate de guverne. De asemenea ele au structuri atat la nivel national cat si regional, dispunand de fonduri atat pentru functionarea operationala a institutelor cat si pentru proiecte suport pe care le contracteaza cu organizatiile specifice. Exemplu: Programul KIC al EIT.
Cea de-a doua categorie este monitorizata de prima categorie si prin activitati de advocacy sunt influentate de rezultatele studiilor primei categorii de organizatii. Cea de-a doua categorie de organizatii sunt fie organizatii guvernamentale dependente sau independente, fie subcontractari pe o perioada limitata la organizatii specifice neguvernamentale.
Tendinta este de descentralizare in cazul ambelor tipuri de organizatii.

 •    Organizarea managementului la nivel national (formele de organizare trebuiesc corelate eficient si coerent) trebuie sa aiba in vedere:
  •         - Comitet National de Program care sa atraga pe langa NCP – Punctul National de Program si Membrul in Comitetul Tehnic de Program si reprezentanti ai Asociatiilor Profesionale cu interese in respectivul Program, specialisti de prestigiu si expertiza in domeniu

Rolul Comitet National de Program / NCP:

   •            - Organizarea retelei nationale
   •            - Organizarea de InfoDay, evenimente nationale in domeniu
   •            - Promovarea Programului, Regulilor, Ghidului, Pachetului de informatii,
   •            - Informarea asupra evenimentelor internationale in domeniu
   •            - Informare (in avans) despre programul viitor
   •            - Identificarea oportunitatilor si promovarea multiplicatorilor (ONG) pentru a intra in cit mai multe proiecte SSA, CA etc.
   •            - Promovarea de parteneriate, Partner Search
   •            - Promovarea imaginii tarii din punctul de vedere al domeniului Programului
  •         - Retea nationala cu Puncte Regionale de Contact  (la nivelul Regiunilor de dezvolatre si Puncte Institutionale la nivelul entitatilor importante.

Rolul Punctului Regional de Contact:

   •            - Organizarea retelei regionale pentru informare diseminare si consultanta
   •            - Identificarea potentialilor participanti la program, realizarea unei baze de date
   •            - Organizarea de evenimente regionale in domeniu
   •            - Implicarii firmelor de consultanta care sa asigure scrierea de proiecte internationale.
   •            - Promovarea Programului, Regulilor, Ghidului, Pachetului de informatii,
   •            - Informarea asupra evenimentelor internationale in domeniu
   •            - Promovarea de parteneriate, Partner Search
   •            - Promovarea imaginii entitatilor de la nivel regional
  •         - Metodologie de promovare a programului, de informare si comunicare, de diseminare.
  •         - Organizarea de conferinte, seminarii, grupuri de lucru care sa fie folosite pentru brain-storming in generare de idei
  •         - Stimulare networking (universitati – student – firme - asociatii)
 • Crearea de retele suport
  •         - Retele de constientizare
  •         - Retele de monitorizare si transfer de cunostinte.
  •         - Retele de transfer tehnologic competitiv.
 • Programme speciale
  •         - Parcuri stiintifice si tehnologice.
  •         - Program pentru cultura si managementul inovarii.
  •         - Program pentru networking, clustering atat pentru piata interna cat si pentru cea externa
 •    Dezvoltare de ”Incubatoare de Proiecte” specializate pe nise de cercetare (ex. Pervasive and trustworthy network and services infrastructure)
 •    Dezvoltarea si crearea de metodologii pentru poli de excelenta la nivel regional
 •    Un concept coherent si pragmatic de cofinantare nationala pentru proiectele aprobate
 •    Sprijin pentru asociatiile profesionale in vederea creerii de centre de promovare pe piete externe
 •    Trebuiesc intensificate masurile in directia imbunatatirii sistemului national de proprietate intelectuala, prin elaborarea de strategii  care sa asigure un cadru coerent, compatibil si armonizat cu mecanismele existente la nivelul Uniunii Europene pentru a contribui la atingerea nivelului de performante cerut de dezvoltarea societatii bazate pe cunoastere. Acestea ar trebui sa contina componente dedicate sprijinirii IMM-urilor prin masuri de constientizare, informare, training, servicii dedicate pentru consiliere  si acordarea asistentei de specialitate in domeniul proprietatii intelectuale, asigurand in acelasi timp infrastructura adecvata pentru facilitarea punerii in contact a creatorilor in proprietate ntelectuala cu utilizatorii obiectelor specifice. 
 •    Trebuiesc create  si promovate in randul IMM-urilor instrumentele  financiare pentru preluarea riscului adresate transferului si implementarii drepturilor de proprietate intelectuala in firmele inovative.
 •    Un rol semnificativ in definirea celor mai adecvate masuri suport pentru IMM-uri in domeniul drepturilor de proprietate intelectuala trebuie sa il aiba proiectele derulate in cadrul Programului de Competitivitate si Inovare (CIP).
 •    Din planurile de învăţământ superior tehnic, nu trebuie să lipsească disciplinele care asigură pregătirea economico-managerială: Managementul de proiect, Comunicarea, Marketingul, Antreprenoriatul şi Planul de afaceri (Business Plan).
 •    Pentru stimularea spiritului inovativ şi promovarea susţinută a transferului tehnologic inclusiv la nivelul IMM-urilor este imperios necesar sa fie prezente in curricula studenţilor cunoştinţe privind aspectele de calitate/ fiabilitate, tehnologia realizării produselor, utilizarea componentelor.
 •    Pregătirea inginerească trebuie să urmărească, pe lângă dobândirea cunoştinţelor tehnologice, şi formarea altor abilităţi şi atitudini: abordarea problemelor prin prisma managementului de proiect; capacitatea de integrare şi lucrul în echipă, urmărind formarea spiritului de echipă.
 •    Firmele sunt increzatoare in potentialul de crestere a industriei ITC
 •    Managerii de firme apreciază pe de o parte FP7/ICT/SMEs ca posibilitate de crestere a propriei competitivitati, pe de alta parte capacitatea de integrare în echipă a absolvenţilor de învăţământ superior tehnic şi cunoştinţele lor de management de proiect ca fiind aproape la fel de importante ca şi cunoştinţele lor tehnologice.
 •    Facultăţile trebuie să promoveze introducerea unor metode noi de predare care să favorizeze cercatarea, inovarea, lucrul în echipă şi comunicarea. De exemplu, formularea unor teme de proiect care să fie rezolvate în echipă.