Model si program informatic de analiza si evaluare a
competitivitatii regiunilor de dezvoltare

Acronim: ANEVCORED
Program de finantare: Programul 4 - Parteneriate in domenii prioritare
Nr. Referinta: 92-078/2008
Perioada de desfasurare: Octombrie 2008 - Septembrie 2011Lista newslettere:

PARTENERI:

 • Institutul Roman de Cercetari Economico-Sociale si Sondaje - IRECSON (Bucuresti)
 • Institutul de Economie Nationala - IEN (Bucuresti)
 • Academia de Studii Economice Bucuresti - ASE (Bucuresti)
 • Asociatia Romana de Transfer Tehnologic si Inovare - AROTT (Craiova)
 • Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica - INCDO-INOE2000 (Cluj-Napoca)
 • Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Sudura si incercari de Materiale - ISIM (Timisoara)
 • Institutul National de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunarii" - INCDDD (Tulcea)
 • Institutul National de Cecetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica - ICPE (Bucuresti)
 • Institutul de Proiectari pentru Automatizari - S.C. IPA S.A. (Bucuresti)
 • ECONOMIX NEWS (Bucuresti)

OBIECTIV GENERAL: Realizarea unui model de analiza si evaluare a competitivitatii regiunilor de dezvoltare si a unui sistem software asociat acestui model.

OBIECTIVE SPECIFICE

 • Cresterea nivelului tehnic si calitativ in determinarile cantitative si calitative ale parametrilor asociati competitivitatii;
 • Aplicarea respectarea standardelor internationale de contabilitate la relationarea componentelor competitivitatii cu cele economice;
 • Cresterea gradului de acuratete si precizie, la costuri mici, a determinarilor specifice analizelor de diagnosticare a competitivitatii unei regiuni de dezvoltare, prin realizarea unui program software;
 • Valorificarea avantajelor competitive ale regiunilor prin stabilirea unui set de politici si mecanisme de implementare a strategiilor de dezvoltare fundamentate prin modelul propus spre dezvoltare; /
 • Analiza socio-economica comparativa a regiunilor de dezvoltare;
 • Imbunatatirea aptitudinilor de management ale Autoritatilor Publice Locale (APL) de la nivelul judetelor si Agentiilor de Dezvoltare Regionala (ADR), modelul avand asociat un sistem de solutii pentru imbunatatirea activitatilor si fundamentarea deciziilor in vederea cresterii competitivitatii la nivel local si regional;
 • Cresterea gradului de informare a mediului de afaceri cu privire la competitivitatea judetelor si a regiunilor de dezvoltare;
 • Cresterea gradului de cunoastere a reprezentantilor ADR-urilor, APL-urilor de la nivel judetean, Camerelor de Comert si Industrie judetene (CCIJ) privind "Competitivitatea la nivel regional si modalitati de imbunatatirea acesteia";
 • Dezvoltarea cadrului pentru analiza, evaluarea, cresterea si consolidarea competitivitatii la nivelul regiunilor;
 • Stabilirea cadrului relational pentru integrarea factorilor si dinamica economiei bazata pe cunoastere in determinarea viabilitatii mediului economic pe baza modelului de analiza si evaluare a competitivtatii regionale;
 • Asigurarea unui mecanism pentru cresterea competitivitatii judetelor si a regiunilor de dezvoltare prin exploatarea eficienta a resurselor financiare centrale alocate de la bugetul de stat APL-urilor, precum si a resurselor judetene in functie de nevoile de competitivitate la nivel local.

GRUPUL TINTA:

 • Institutii ale Administratiei Publice Locale si Centrale
 • Agentii de Dezvoltare Regionala
 • Camere de Comert si Industrie
 • Institute de cercetare
 • Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica (ANCS)
 • Infrastructura de inovare si transfer tehnologic aflata sub coordonarea ANCS
 • Mediul de afaceri romanesc
 • Studenti, masteranzi si doctoranzi cu specializarea in domeniu

ACTIVITATI:

 • Stabilirea cadrului conceptual pentru analiza si evaluarea competitivitatii
 • Elaborarea modelului de analiza si evaluare a competitivitatii
 • Realizarea sistemului integrat pentru determinarea competitivitatii la nivelul regiunilor de dezvoltare
 • Validarea modelului de analiza si evaluare a competitivitatii judetelor si regiunilor de dezvoltare

REZULTATE ASTEPTATE:

 • Model conceptual pentru analiza si evaluarea competitivitatii judetelor si a regiunilor de dezvoltare;
 • Metodologii (determinarea componentelor competitivitatii, identificarea si stabilirea criteriilor de evaluare asociate componentelor competitivitatii, identificarea si stabilirea indicatorilor asociati criteriilor de evaluare, relationarea influentei indicatorilor asupra criteriilor si a criteriilor de evaluare asupra componentelor competitivitatii);
 • Program software asociat modelului;
 • Portal pentru asistenta on-line in domeniul cresterii competitivitatii judetelor si regiunilor de dezvoltare pentru Administratiile Publice Locale (APL) de la nivelul judetelor, pentru Agentiile de Dezvoltare Regionala (ADR) si pentru alte institutii publice cu rol de coordonare la nivel judetean;
 • Publicatie cu titlul "Anuarul Competitivitatii Regionale";
 • Suport de curs "Competitivitatea la nivel regional si modalitati de crestere a acesteia" pentru reprezentanti ai ADR-urilor, APL-urilor de la nivel judetean, ai Camerelor de Comert si Industrie judetene, etc.
 • Ghid de buna practica pentru ADR-uri, APL-uri de la nivel judetean, Camere de Comert si Industrie in vederea cresterii competitivitatii locale si regionale;
 • Studii, lucrari, articole, comunicari.
 • MATERIALE
 • EVENIMENTE