Sistem informatic pentru asistarea deciziilor, monitorizare, analiza a calitatii mediului

 

Proiectul realizeaza un sistem modular, configurabil, deschis de monitorizare si control al procesului tehnologic si informarea factorilor de decizie in format specific atributiilor si locului de munca. Fabrica de apa grea ROMAG - Drobeta Turnu Severin se compune din instalatia de schimb izotopic biterm apa-hidrogen sulfurat, instalatia de distilare izotopica a apei, instalatia de preparare hidrogen sulfurat, depozitul de hidrogen sulfurat, depozitul de propan si sistemul de facle.

Cu exceptia instalatiei de distilare izotopica a apei, toate instalatiile de pe platforma ROMAG Drobeta constituie surse de mare risc, datorita toxicitatii deosebite a hidrogenului sulfurat, a inflamabilitatii si explozivitatii propanului, din ambele substante existând cantitati mari.

Sistemul conceput tine cont de caracteristicile constructive si functionale ale instalatiei, de aspectele de mediu si meteorologice, de considerentele regionale, subsistemul de analiza, prognozá, si informare realizeaza:
 • asigurarea fluxurilor informatice necesare managementului;
 • urmarirea în permanenta, în timp real a starii instalatiei tehnologice;
 • analiza parametrilor de operare; localizarea punctelor de emisie in caz de accident
 • localizarea punctelor vulnerabile in cazul depasirii intervalelor normale de variatie a parametrilor
 • estimarea duratei emisiei si a dispersiei atmosferice; prezentarea evolutiei pe harta regiunii
 • propuneri de masuri de interventie/ oferire de informatii factorilor de decizie pentru decizii optime;
Sistemul se va dezvolta in etape:
 • legatura cu sistemele de achizitii date despre proces tehnologic, aer
 • sistem informatic pentru monitorizarea cantitatii de poluanti existenti in instalatie si estimarea concentratiei poluantilor in zona de influenta a instalatiei industriale
 • sistem de comunicare la factorii de decizie;
 • pachete programe aplicative
Pachete programe de calcul:
 • Monitorizare parametrii proces tehnologic;
 • Prezentare pe scheme sinoptice
 • Prezentare date si comunicare la factorii de decizie
 • Calculul zestrei de H2S; Program de calcul pentru zestrea de H2S
 • Calculul emisiei de H2S:
  • Modelarea matematica a emisiilor
  • Descarcare H2S gaz
  • Descarcare H2S lichid
  • Descarcare bifazica
  • Descarcare apa de proces
  • Bilant de masa
  • Programe de calcul pentru emisii
 • Calculul dispersiei:
  • Modelarea matematica a dispersiei
  • Program pentru calculul dispersiei
Sistemul care face obiectul proiectului asigura:
 • detectie si supraveghere a scaparilor de substante potential poluante;
 • achizitia datelor provenite de la analizoare, senzori, traductoare si prelucrarea lor;
 • monitorizarea, simularea si controlul procesului tehnologic;
 • prezentarea marimilor achizitionate la dispecer, prin scheme sinoptice, instrumente virtuale, diagrame de evolutie, pentru obiectivizarea raspunsurilor specifice, eliminarea si / sau minimizarea efectelor asupra mediului si procesului tehnologic;
 • încadrarea între limite tehnologice a marimilor achizitionate, alarmare în cazul depasirii limitelor;
 • elaborare buletin de urmarire, raportari specifice, rapoarte de sinteza utilizând datele din baza de date si din arhive si prezentarea lor pe display sau imprimanta, cu posibilitatea completarii/modificarii lor de catre utilizator;
 • asigurarea suportului informational prin crearea, întretinerea unei baze de date sigure si complete;
 • informarea si formarea factorilor de decizie în vederea luarii masurilor optime ce se impun;
 • formarea personalului, a mass mediei, populatiei prin mijloace informatice la distanta;
 • adoptarea si aplicarea standardelor de calitate a mediului la nivel CE.

Rolul sistemului este de preântâmpinare, de prealarmare, de mentinere a instalatiilor în limite tehnologice care sa nu afecteze factorii de mediu, supravegherea încadrarii în limite si evidentierii masurilor de reducere a poluarii, informarea factorilor de decizie, formarea personalului în domeniul mediului.

Din punctul de vedere al arhitecturii, sistemul va fi dezvoltat pe modelul unei retele distribuite de echipamente si microcalculatoare având la baza tehnica de calcul la nivelul standardelor actuale pentru respectarea cerintelor de prelucrare rapida a unui volum important de informatii, a cerintelor de fiabilitate ridicata, si a necesitatilor de acces deschis catre sistemul informatic.


Sistemul va îndeplini urmatoarele functii:
 • Sa asigure suportul informational prin crearea si întretinerea unei baze de date sigure;
 • Sa realizeze un flux informational consistent;
 • Prezentarea informatiilor catre utilizatori; Functiile principale de prezentare sunt:
 • Monitorizarea, controlul în timp real al procesului,;
 • Prezentarea în timp real a informatiilor de tip ghid operator;
 • Inregistrarea schimbarii de stare a procesului în jurnale de evenimente si raportarea pe ecran, imprimanta;
 • Elaborarea de rapoarte operative si rapoarte de sinteza utilizând datele din baza de date si/sau din arhive;
 • Asistarea utilizatorului în realizarea de analize tehnice si analize post-avarie si elaborarea rapoartelor rezultate în urma analizelor.

Sistemul ofera, în regim de ghid operator (se ofera maxim de informatii pentru ca factorul uman sa ia decizia optima) informatiile necesare alegerii scenariului, fiecare scenariu ducand la alegerea planului de actiune adecvat.

Datele necesare pentru vizualizarea concentratiilor medii sunt furnizate de un pachet de programe ce modeleaza procesele de evacuare în atmosfera a poluantului în faza gazoasa, lichida si bifazica, evaporare, dispersie, radiatie de caldura, explozie si incendiu.

Concentratiile medii pe o perioada de timp si pentru un receptor dat sunt importate ca un câmp discret, fiecare punct al retelei de modelare (radiala în jurul sursei poluante) având doua coordonate plane si o clasa de concentratie atasata. Studierea evolutiei în timp a concentratiilor medii, în context geografic, permite obtinerea unor rezultate ce se pot clasifica în:

 • geografice, prin furnizarea unor informatii directe cum ar fi dimensiunile în plan ale norului poluant, ariile zonelor afectate - defalcate pe clase de concentratii, localitati si zone afectate.
 • impactul asupra mediului, a populatiei în special, prin accesarea unor baze de date ce contin informatii referitoare la atributele obiectelor afectate de poluant cu evidentierea numarului de locuitori aflati sub incidenta zonelor de concentratie letala.