Valorificarea durabila a resurselor minerale prin controlul automat
al taierii de la excavatoarele folosite in carierele de carvune energetic,
imbunatatirea metodelor neconventionale de exploatare.


Necesitatea echipamentului:
Referitor la sistemele de transportoare cu banda de cauciuc de mare capacitate se mentioneaza urmatoarele:
 • consumul specific mediu de energie pentru excavare si transport este cu mult mai mare fata de cel pe plan mondial (0,10 KWh/ to Km) in special datorita rezistentei mari la rostogolire a rolelor;
 • indicele redus de utilizare intensiva a excavatoarelor cu rotor - ca utilaje conducatoare in fluxul tehnologic - atrage dupa sine un indice redus de utilizare intensiva a sistemelor de transportoare cu banda de cauciuc cu efecte defavorabile atat asupra uzurii elementelor in miscare (role si banda transportoare), cat si asupra consumului specific global de energie la transport.
Metode de masurare, investigare/cercetare:

Consumul speficic de energie electrica la excavare este în functie de urmatoarele variabile: rezistenta la excavare a materialului, regimul de excavare (înaltime si grosime de saiba, viteza de rotire si viteza de pivotare) si de gradul de uzura al elementelor taietoare.

Pe baza de masuratori la fata locului, in mod continuu, automat, se determina regimul optim energetic de excavare cu conditia asigurarii unei capacitati maxime posibila pentru fiecare categorie predominanta de roci din bazinul carbonifer.

Eficienta economica a transportului la sistemele cu transportoare cu banda de cauciuc este functie de urmatoarele variabile: coeficientul de utilizare intensiv, coeficientul de utilizare extensiv, coeficientul de rezistenta la deplasare si coeficientul de utilizare a puterii de actionare instalate.

La rândul lor, coeficientii de utilizare intensiv si extensiv sunt influentati în mod determinant de coeficientii de utilizare a excavatorului ca utilaj conducator în fluxul tehnologic.


Norme de demonstrare/verificare: Standard de Firma nr 202 / 08.11.2004. Denumirea echipament: Echipament de determinare a cantitatiii de carbune si de steril excavat, control automat al taierii cod ECB-01

Functiile sistemului:

Din punctul de vedere al ahitecturii, sistemul de determinare al volumului excavat este un sistem deschis, ierarhizat ce asigura urmatoarele functii:

 • Achizitia a 2 marimi de curent provenite de la traductoarele de curent si a trei tensiuni din sistemul de alimentare al excavatorului cu rotor pentru fiecre din cele 2 motoare de actionare a benzii;
 • Filtrarea, separarea galvanica, prelucrarea locala a datelor;
 • Transmisia datelor catre un echipament central;
 • Afisarea datelor si starii de functionare a echipamentului local, central si la afisorul la distanta aflat in cabina excavatoristului;
 • Prelucrarea datelor in vederea determinarii masei miniere excavate;
 • Comanda unui invertor printr-o iesire analogica cu semnal 4-20 mA proportional cu masa miniera instantanee masurata;
 • Pastrarea unui raport permanent constant pe banda 2 a excavatorului de masa miniera escavata;
 • Transmisia datelor catre nivelul ierarhic superior;

Demonstrarea functionalitatii modelului experimental s-a efectuat prin testarea echipamentului conform SF 202/8.11.2004 si Buletin de Incercari nr. 203/09.11.2004.


Sistemul, pe ansamblu se compune din trei blocuri care functioneaza ca un tot unitar:
 1. Echipament achizitie date în timp real - UC situat in casa electrica de pe banda 2 a excavatorului împreuna cu traductoare de curent si tensiune; Are incorporat modul local afisare date despre cantitatea de carbune excavat si transportat pe banda 2.
 2. Echipament afisare date la distanta - LCD ce afiseaza date referitoare la cantitatea (to / h) manipulata pe banda. Este montat în cabina excavatoristului.
 3. Bloc comunicatie cu nivelul superior.
   
Schema amplasare pe excavator:
   
   
Descriere amplasare echipamente
   
   
 1. Casa electrica, echipament UC
 2. Cabina excavatorist, echipament LCD
 3. Banda 1
 4. Banda 2
 5. Roata cu cupe