Data anuntului: 06.06.2018

In cadrul proiectului “Antreprenoriat Consolidat, Competitiv si Sustenabil in regiunea SV Oltenia – A.C.C.E.S” Cod SMIS 104745 avem prevazuta achizitia “Achizitie echipamente IT si dotare sala evaluare”

Anunt achizitie echipamente IT si echipare sala evaluare.

Specificatie Tehnica -Achizitie echipamente IT si dotare sala evaluare-.

 Termenul de depunere este 13.06.2018 ora 12: 00 si se poate trimite fie prin posta/curier fie depusa la sediul nostru din Craiova, str. Stefan cel Mare Nr. 12.

 

Data anuntului: 16.03.2018

la procedura de atribuire a contractului de Servicii de formare antreprenoriala” in cadrul proiectului Antreprenoriat Consolidat, Competitiv si Sustenabil in regiunea SV Oltenia – A.C.C.E.S”- CONTRACT DE FINANTARE NR. 41/03.01.2018,

1) Cod apel: POCU/82/3/7/Cresterea ocuparii prin sustinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana; Cod proiect 104745

2) Valoare totala estimata: 172,304.92 lei fara TVA

3) Obiectul contractului: servicii de organizare si formare antreprenoriala 10 grupe in regiunea SV Oltenia in functie de disponibilitatea grupelor(OLT, DOLJ, GORJ, MEHEDINTI, VALCEA); Cod CPV 80530000-8 - Servicii de formare profesionala.

4) Procedura aplicata Procedura competitiv? conform Ordinului nr.1284/2016 5) Modalitate de atribuire: cea mai avantajoasa oferta din punct de vedere economic, cu respectarea cerintelor calitative si cantitative impuse prin  specificatia tehnica.                             

6) Tip contract: Contract de servicii; durata contractului : 31 august 2018

7) Limba de redactare a ofertei: Limba romana

8) Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data depunerii ofertei.

9) Pretul va fi exprimat in RON; Pretul ofertei este ferm: NU se accepta ajustarea pretului contractului.

11) Adresa la care se depune oferta: Craiova, Str. Stefan Cel Mare nr. 12, Jud. Dolj, Cod Postal 200130.

12) Data limita pentru depunerea ofertei:  27 martie 2018, ora 12.00

Specificatia tehnica cu cerintele minime solicitate sunt disponibile integral pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene www.fonduri-ue.ro la sectiunea MFE–>Transparenta–>Anunturi->rubrica-achizitii beneficiari privati sau la sediul nostru din Craiova, Str. Stefan Cel Mare nr. 12, Jud. Dolj

Pentru informatii suplimentare, ne puteti contacta intre orele 08:00-16:00, la tel. 0251418882-; Fax: 0251-418882 sau la adresa de e-mail: office@ipacv.ro; acces@ipacv.ro: Gabriel Vladut –Manager proiect.

 

  Invitatie
  Specificatie Tehnica
  Specificatie Tehnica revizuit 21 martie
  Raspuns la Solicitare Clarificari postat