Desc: Scopul proiectului este dezvoltarea unui echipament automat de taxare adaptat cerintelor companiilor nationale de transport in comun din Romania

Obiective:

  • ObÅ£inerea unui rezultat concret ÅŸi utilizarea lui pentru realizarea unor produse complexe care înglobează tehnologii moderne.
  • Stimularea participării tinerilor cercetători, a doctoranzilor ÅŸi a proaspeÅ£ilor absolvenÅ£i ÅŸi implicarea lor directă atât în activităţi de cercetare ÅŸtiinÅ£ifică primară cât ÅŸi în implementarea concretă a rezultatelor obÅ£inute în urma cercetărilor.
  • Crearea unui suport logistic comun laturii academice ÅŸi a celei aplicative necesar diseminării ÅŸi exploatării rezultatelor obÅ£inute în urma cercetărilor.