Sistem informatizat destinat cresterii sigurantei in functionare
in unitati supuse riscului tehnologic

La RAAN Romag Drobeta Turnu Severin s-a realizat un sistem modular configurabil, deschis, de monitorizare, decizie asistata si prognoza a evolutiei substantelor potential periculoase în conditii de risc tehnologic, analiza impactului si riscului asupra zonelor populate.

Rezultate: se reduce riscul tehnologic în unitati potential poluante cu substante potential periculoase la un nivel impus de legislatia în vigoare, se va asigura în timp real gestionarea situatiilor de criza si se va anticipa riscul. Factorii de decizie, sunt informati în timp real în vederea luarii deciziilor optime în cel mai scurt timp pe baza planurilor de interventie.

Functii sistem:
  • achizitia datelor tehnologice, meteorologice si prelucrarea lor;
  • analiza proceselor specifice evaluarii impactului, riscului industrial si de mediu în vederea fundamentarii politicii si actiunii de eliminare si / sau reducere a efectelor asupra mediului si populatiei, în conditii normale de functionare (pe termen lung) si în situatii de urgenta (pe termen scurt);
  • integrarea politicilor de prevenire a impactului cu politicile de securitate industriala si actiune în caz de urgenta;
  • evaluarea si gestiunea riscului;
  • analiza si managementul situatiilor de risc prin comunicatii date, informare factori de decizie;
  • prezentarea elementelor destinate actiunii în situatiile de impact sau risc pentru obiectivizarea raspunsurilor specifice;
  • cresterea sigurantei de operare în conditii normale si de criza în zonele industriale cu risc tehnologic;
  • randament tehnologic marit (supravegherea continua de risc include supravegherea conformitatii tehnologice);
  • realizarea unui mod rapid si obiectiv de monitorizare al mediului în situatiile specifice de risc, informatizarea procesului de luare a deciziilor;
  • aplicabilitate în zonele transfrontaliere
Monitorizare date
Raport evenimente

Scopul realizarii sistemului este de a sprijini factorul uman (corelat în întreprinderile monitorizate, în organismele de supraveghere si interventie) in vederea luarii deciziilor optime în cadrul planului de alarma chimica prin punerea la dispozitie de informatii adecvate in format specific atributiilor si locului de munca. Ca o finalitate a sistemului este realizarea unei baze de date unitare si operative care ofera suportul pentru decizii in vederea prevenirii si / sau diminuarii riscurilor pentru unitate, zonele învecinate si regiune.

Efectele posibile ale unui accident chimic si impactul asupra populatiei din zona sunt puse în evidenta prin asocierea hartilor regiunii. Datele necesare pentru vizualizarea concentratiilor medii sunt furnizate de un pachet de programe ce modeleaza procesele de evacuare în atmosfera a poluantului în faza gazoasa, lichida si bifazica, evaporare, dispersie, radiatie de caldura, explozie si incendiu.

Grafic - evolutie in timp
Monitorizare valori
Schema sinoptica

Proiectul permite tratarea cu un singur sistem informatic a aspectelor de securitate, a unitatii industriale, a imprejurimilor locurilor industriale, supuse riscurilor tehnologice si a aspectelor de protectie a mediului.