Sistem automat de monitorizare a parametrilor de securitate si ai
calitatii mediului la obiectivele miniere inchise

Prin proiect se vor gasi solutii de monitorizare eficienta a parametrilor de securitate si mediu cu informarea permanenta, operativa a factorilor de decizie locali, regionali.

Obiectivele generale si rezultate asteptate la finalizarea proiectului

Obiectivele generale ale monitorizarii parametrilor de securitate si ai calitatii mediului constau in realizarea unor retele de monitorizare pentru evaluarea starii de securitate a obiectivelor care se mentin dupa inchiderea minelor, respectiv a factorilor de mediu din perimetrul redat in circuitul economic.


Obiectivul monitorizarii starii de securitate a obiectivelor miniere ramase dupa inchiderea minei/carierei il reprezinta in principal :
 • urmarirea stabilitatii in timp a haldelor de steril si iazurilor de decantare
 • urmarirea deformatiei in timp a terenurilor afectate de exploatarea miniera subterana (subsidenta miniera, alunecari de teren)
 • urmarirea tasarii materialului de rambleere utilizat la umplerea puturilor si suitorilor in vederea completarii

Masuratorile principale necesare pentru analiza starii de securitate a obiectivelor miniere care fac obiectul scestui proiect sunt cele ale presiunii in pori, gradul de tasare si cel de deformare laterala.


Instrumentele de masurare folosite sunt:
 • piezometre pentru determinarea presiunii in pori
 • instrumente pentru inregistrarea gradului de tasare
 • inclinometre pentru determinarea gradului de deformare laterala

Aparatura se instaleaza intr-o configuratie proiectata in functie de geometria tipica a obiectivului minier selectat.

Datele sunt transmise de la senzori spre un centru de comanda control cu ajutorul unui software specializat care permite vizualizarea permanenta si in timp real a starii din teren.


Subsistemul care monitorizeaza starea de securitate a obiectivului minier se structureaza pe urmatoarele secvente:
 • achizitionarea in timp real a datelor
 • localizarea si vizualizarea in timp real a evenimentelor masurate
 • cuantificarea in timp real a parametrilor din obiectiv ( umiditate, presiune in pori, deformatii, deplasari )
 • analiza si interpretarea valorilor masurate prin sisteme de programare specializate
 • raportarea periodica, automata, a rezultatelor in functie de optiuni
 • arhivarea automata a datelor si rezultatelor obtinute
 • asistenta tehnica electronica
Obiectivul monitorizarii impactului asupra factorilor de mediu consta in principal din:
 • urmarirea calitatii solului
 • urmarirea calitatii apei deversate in receptori (statii de decantare, statii de tratare, etc)
 • urmarirea calitatii aerului (emisii de gaze toxice si/sau explozive, de radiatii, etc.)
Subsistem urmarire calitate aer:

Protectia mediului inconjurator si implicit a omului este un domeniu care solicita instrumente si aparatura electronica complexe pentru sesizarea, in timp util, a concentratiilor periculoase de gaze toxice si explozive din mediu.


Pentru subsistemul aer, exista mai multe surse care trebuie supravegheate:
 • gazele care se emana din exploatarile miniere propriu-zise (de suprafata sau subterane), dupa incetarea activitatii acestora
 • gazele rezultate din haldele de steril prin volatilizare sau reactii termice
 • gazele care se emana din iazuri

Pentru sistemul de detectie se vor analiza, dupa caz, urmatoarele gaze: CO, CO2, H2S, SO2, NOx, CH4, etc. Pe langa analiza acestor gaze, subsistemul aer implica si studiul radioactivitatii sub forma de radiatii gamma in atmosfera - fondul natural.


Subsistem urmarire calitate apa:

Problema controlului apelor, intelegand prin ape, fiecare mediu apos care exista intr-o exploatare miniera inchisa, trebuie abordata sub urmatoarele aspecte:

 • apele rezultate din lucrarile miniere inchise si care ajung in panza de apa freatica
 • apele deversate din iazurile de decantare in receptorii naturali
Prin subsistemul de monitorizare ape se vor urmari:
 • continutul de ioni metalici; starea de alcalinitate / aciditate a apelor (pH-ul)
 • debite / conductivitate;
 • nivelul apelor hidrostatice, care se refac in obiectivul minier dupa inchiderea acestuia
Subsistem urmarire calitate sol, prin acest subsistem se urmareste:
 • stabilitatea terenului in perimetrul obiectivului minier inchis; se vor folosi piezometre, inclinometre, traductoare de tasare, metode geoelectrice
 • compozitie sol ( incarcarea in substante toxice specifice obiectivului minier )
 • radioactivitate

Fiecare din aceste subsisteme este configurabil, functie de datele si conditiile din teren si de noxele personalizate pentru fiecare punct.


Subsistemele asigura:
 • Monitorizare gaze toxice/ explozive in punctele stabilite prin studiul de impact
 • Monitorizare radiatii gamma in punctele stabilite prin studiul de impact
 • Monitorizare calitate ape in punctele stabilite prin studiul de impact
 • Monitorizare stabilitate / calitate sol
 • Transmisii date catre dispecer
 • Monitorizare prin scheme sinoptice, suprapunere pe harti, instrumente virtuale
 • Alarmare in cazul depasirii pragurilor prestabilite conform normativelor de mediu
 • Obtinere de rapoarte, situatii operative

Informatia este transmisa prin sistemul de comunicatii (pe cale telefonica sau radio) spre un calculator cu rol de stocare, analiza, gestiune si retransmisie a datelor.

Programele de achizitie asigura un screening automat al datelor transmise de catre detectori, posibilitati de investigare a functionarii retelei si furnizare instantanee a datelor cerute.

Dispecerul central poate dispune de posibilitatea modificarii parametrilor de detectie la nivelul senzorilor (detectorilor) retelei automate.

Dispecerul central poate stringe si date meteo (senzori de precipitatii, date de la statii meteo automate integrate retelei de detectori / senzori).

Rezultatele vor fi accesibile pe nivele de acces care sa permita informari si decizii operative in conditiile pastrarii confidentialitatii asupra datelor sensibile.

Verificarea calitatii parametrilor mentionati se va face in baza urmatoarelor acte si normative: Ordin 756- M.A.P.P.M.; Normativ N.T.P.A. - 001/2002; Ordin 462/1993 - M.A.P.P.M. si STAS 1257/1987.