Promovarea culturii antreprenoriale in regiunile de dezvoltare Sud Vest Oltenia si Bucuresti Ilfov

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeste in oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritara 3 “ „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor
Domeniul major de interventie 3.1 “ Promovarea culturii antreprenoriale
Contract nr.:POSDRU/176/3.1/S/150319

  Invitatie si agenda conferinta POS DRU 7 decembrie
Spot de promovare afaceri initiate in cadrul proiectului POS DRU ID 150319.
Film de promovare proiect POS DRU ID 150319.
  Ordinul privind implementarea proiectelor finantate in cadrul DMI 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”

”Pentru a fi in concordanta cu prevederile art 1, pct 1.3 din instructiunea AM POS DRU nr. 108/11.05.2015, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia a modificat Anexa 1 a- Finantarea proiectului. Anexa 1 a modificata”

  Anexa-1.a.-Finantarea-proiectului refacuta

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia in calitate de beneficiar in cadrul proiectului „Promovarea culturii antreprenoriale in regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia si Bucuresti Ilfov” anunta prelungirea termenului de depunere a planurilor de afaceri pana la data de 29 mai 2015, ora 16:00

Avand in vedere erata la Instructiunea AMPOSDRU nr. 108 conform careia domeniul «Procesarea alimentelor si bauturilor » (si codurile CAEN aferente) din Anexa 1 la Instructiunea nr. 108 se elimina, se permite persoanelor care au depus Planuri de afaceri propunand spre finantare activitati avand codurile CAEN mentionate sa redepuna aplicatii avand oricare dintre celelalte coduri CAEN din Anexa 1 la Instructiunea sus-mentionata pana la data de 22 mai 2015, orele 16:00.

1. In conformitate cu instructiunea nr.108/11.05.2015 emisa de AM POSDRU, se elimina pragurile de eligibilitate ale cheltuielilor eligibile.

Beneficiarii vor respecta prevederile ordinului comun MMFPS si MFP nr.1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile in cadrul operatiunilor finantate prin POSDRU 2007-2013, cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Ca urmare a instructiunii nr.108/11.05.2015 si a eratei la aceasta instructiune publicata de AM POSDRU in data de 13.05.2015, prin care au fost eliminate codurile CAEN aferente domeniului “Procesarea alimentelor si bauturilor”, ADR SV OLTENIA a prelungit perioada de depunere a planurilor de afaceri.

In conformitate cu Ghidul solicitantului – Conditii specifice, pentru DMI3.1, “selectia beneficiarilor se va realiza cel tarziu la 4 luni dupa semnarea contractului de finantare”.

In aceste conditii prelungirea perioadei de depunere a planurilor de afaceri fara a se modifica termenul final de selectie implica o accelerare a procesului de evaluare si selectie a planurilor de afaceri.

Din acest motiv Cap.III din metodologia de derulare a concursului de planuri de afaceri –   va fi completat astfel:

In functie de numarul de aplicatii depuse si de termenul de finalizare a procesului de evaluare, cat si pentru accelerarea procesului de implementare, verificarea eligibilitatii planurilor de afaceri poate incepe concomitent cu verificarea tehnico-financiara, deoarece fiecare plan de afaceri este depus intr-un numar suficient de exemplare care sa permita realizarea concomitenta a celor doua etape de evaluare”.

  Comunicat - Prelungirea termenului de depunere a planurilor de afaceri
  Anexa 8 raportare lunara locatii implementare activitati - MAI centralizat
  Anexa 8 raportare lunara locatii implementare activitati - IUNIE-centralizat ADR
  Anexa 4. Codurile CAEN eligibile pentru prezenta schemă de minimis
  Anexa 16. Calendarul evaluării, selecției și contractării planurilor de afaceri
Sesiunea 2
Sesiunea 1
COMUNICAT DE PRESA

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia in parteneriat cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti Ilfov, Universitatea din Craiova, Universitatea din Bucuresti, Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucuresti, Societatea comerciala pentru cercetare, proiectare si productie de echipamente si instalatii de automatizare-Sucursala IPA CIFATT Craiova si Asociatia ProMehedinti anunta lansarea proiectului „Promovarea culturii antreprenoriale in regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia si Bucuresti Ilfov”.

Proiectul isi propune promovarea culturii antreprenoriale si dezvoltarea cunostintelor, aptitudinilor, deprinderilor antreprenoriale si manageriale in randul a 448 de persoane (studenti, masteranzi, tineri absolventi, intreprinzatori, persoane ce doresc sa initieze activitati independente, manageri si angajati din cadrul IMMurilor) din regiunile SV Oltenia si Bucuresti – Ilfov, facilitand initierea de noi afaceri sau dezvoltarea afacerilor existente in scopul cresterii competitivitatii acestora pe piata.

Crearea a 2 centre de sprijin si dezvoltarea a inca 3 centre deja existente, oferirea de  asistenta tehnica si consultanta pentru demararea unei afaceri, precum si implementarea schemei de minimis, prin selectarea a 50 de planuri de afaceri si crearea a 100 de noi locuri de munca, reprezinta principalele rezultate asteptate la finalizarea celor 10 luni de implementare a acestui contract.

Date si informatii suplimentare legate de implementarea acestui proiect pot fi oferite de doamna Simona Covrescu, responsabil publicitate si promovare, telefon 0215/412780, simona.covrescu@adroltenia.ro respectiv din partea IPA CIFATT Craiova, in calitate de partener, de catre domnul Ciprian Predescu, tel 0251/412290, ciprian.predescu@ipacv.ro.