Investeste in OAMENI ! FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritara 3. “Cresterea adaptabilitatii lucratorilor  si a  intreprinderilor” Domeniul major de interventie  3.1.   “Promovarea  culturii  antreprenoriale”

Proiectul: Promovarea culturii antreprenoriale – conditie esentiala a cresterii inovarii si dezvoltarii afacerilor in Regiunea Oltenia

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

 

Proiect: Promovarea culturii antreprenoriale - conditie esentiala a cresterii inovarii si dezvoltarii afacerilor in Regiunea Oltenia

 

Consortiul de proiect:
Coordonator: ARIES Filiala Oltenia - Asociatia Romana pentru Industria de Electronica si Software,
Parteneri:
ARoTT- Asociatia Romana pentru Transfer tehnologic si Inovare ADR – Agentia de Dezvoltare Regionala Sud Vest Oltenia OTIMMC – Oficiul Teritorial pentru IMM-uri
AIESEC
SC IPA SA, Sucursala Craiova
Camera de Comert si Industrie Rm Valcea


 

 

Proiectul urmareste:
Ø     cresterea competitivitatii economice in special in domenii de high-tech cu inalt potential inovativ
Ø     dezvoltarea economiei bazate pe cunoastere,
Ø     dezvoltarea si folosirea eficienta a capitalului uman din România in special in zona antreprenoriala pentru a compensa numarul mic de intreprinzatori (~50% din media europeana)
Ø     promovarea dezvoltarii teritoriale echilibrate
Ø     promovarea ocuparii si incluziunii sociale si diminuarea disparitatilor de dezvoltare între regiunile tarii.

Obiectivul general are focalizare specifica axata pe cresterea competitivitatii prin inovare, in special inovare tehnologica si noi modele de afaceri.
-Dezvoltarea pe toata durata vietii a competentelor antreprenoriale si manageriale a resurselor umane din IMM din sectoarele inovative (IT, bio- tehnologii, cercetare-dezvoltare, electronica etc)
- Promovarea spiritului antreprenorial, in scopul generarii un numar crescut de afaceri in domeniile inovative
- Cresterea competitivitatii IMM-urilor (inclusiv a celor de tip start-up si spin-off) din sectorul inovativ, prin cresterea capacitatii de inovare cercetare
– proiectare tehnologica, asigurarea calitatii si dezvoltare produse noi.
- Formarea profesionala continua a angajatilor, a personalului de conducere din IMM-uri, a intreprinzatorilor si a persoanelor care doresc sa initieze o activitate independenta, cresterea adaptabilitatii lor la ritmul rapid de avans tehnologic si la provocarile globalizarii, corelarea ofertei de formare cu cererea de forta de munca calificata , in domeniul respectiv.

Obiective Operationale:
•      cresterea constientizarii si promovarea atitudinii pozitive fata de cultura antreprenoriala
•      incurajarea spiritului antreprenorial, prin cresterea numarului de participanti la cursuri de formare antreprenoriala pentru ca persoanele care doresc sa inceapa o afacere sa inteleaga rolul intreprinzatorului in dinamica pietei, sa genereze idei inovatoare in domeniul afacerilor
•      implementarea de programe si servicii inovatoare de asistenta pentru crearea de afaceri, inclusiv prin intermediul proiectelor de tip spin-off si start-up -sprijinirea si sustinerea IMM in aplicarea inovatiilor
•      formarea profesionala continua a angajatilor si a potentialilor angajati, cresterea adaptabilitatii lor, corelarea ofertei de formare cu cererea de forta de munca calificata , asigurarea calitatii si competitivitatii si cultura inovarii

 

Proiectul va produce diferite produse finale si rezultate.
Principalul rezultat va fi un numar de 100 de persoane instruite in formarea antreprenoriala.
Perioada de derulare a proiectului: 18 luni: 1 iunie 2009-31 noiembrie 2010