Sistem de prevenire a poluarii mediului in unitati industriale chimice
situate in apropierea aglomerarilor urbane si zonelor transfrontaliere

 

Premise

Mediul, sanatatea si securitatea populatiei sunt probleme mondiale si in mod particular esentiale pentru tarile Europei Centrale si de Est. Legislatia Comunitatii Europene (in special prin tratatul de la SEVESO) impune mai multe constrângeri, cere eficienta tehnologica pentru controlul, supravegherea potentialelor surse de poluare cu scopul stapânirii impactului asupra mediului inconjurator. Problematica este cu atat mai importanta in apropierea aglomerarilor urbane si zonelor transfrontaliere.

Prin proiect se realizeaza un sistem unitar de prevenire, de prognoza si decizie asistata cu informarea factorilor de decizie ce tine cont de situatia tehnologica a instalatiilor si conditii meteo cu informarea operativa, in timp real a factorilor de decizie la nivel de unitate si teritoriu, in apropierea aglomerarilor urbane si zonelor transfrontaliere, in vederea luari deciziilor optime.

România a subscris la indeplinirea acquis-ul comunitar privind Capitolul 22 - Protectia mediului, in vigoare la data de 31 decembrie 2000 si si-a asumat unilateral data de 1 ianuarie 2007 ca ipoteza de lucru pentru incheierea pregatirilor de aderare la Uniunea Europeana. Au fost promovate 2 legi, ce faciliteaza procesul de armonizare a legislatiei nationale cu cerintele acquis-ului comunitar de mediu in acest sector:

 • Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Conventiei privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie in probleme de mediu (Conventia Aarhus);
 • Legea nr. 22/2001 pentru ratificarea Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontier (Conventia Espoo).

Scopul:

Producerea energiei nucleare este o prioritate a industriei romanesti. RAAN Romag Drobeta, prima unitate ca marime din lume in privinta productiei de apa grea, a facut importante investitii in domeniul protectiei mediului si securitatii instalatiilor tehnologice; este prima unitate din Romania cu un sistem integrat, certificat de calitate si mediu ISO 9001 / ISO 14001: 2000.


Programul propus se inscrie in prioritatile unitatii cu componente:
 • Prevenirea accidentelor de mediu prin monitorizarea si controlul procesului tehnologic;
 • Informatizarea managementului de prevenire a accidentelor de mediu catre factori interiori si exteriori unitatii;
 • Prevenirea accidentelor ecologice si monitorizarea factorilor de mediu;

Programul este aprobat in CTE Romag si presupune o importanta cofinantare din partea unitatii pentru achizitia de echipamente si lucrari de constructii montaj.

Proiectul este constituit intr-un sistem modular configurabil, deschis, de securitate, reducere a accidentelor de mediu, monitorizare a procesului tehnologic, decizie asistata in conditii de risc tehnologic, analiza impactului asupra zonelor populate. Prin realizarea sistemului se vor reduce accidentele de mediu in unitati potential poluante cu substante potential periculoase la un nivel impus de legislatia in vigoare, se va asigura in timp real gestionarea situatiilor de criza.

Prezenta propunere are ca obiect reconsiderarea nivelului tehnic actual al sistemului de achizitie si prelucrare date din procesul tehnologic din cadrul ROMAG, in scopul realizarii unui sistem informatic unitar si modern pentru urmarirea si conducerea procesului din instalatiile tehnologice cu ajutorul tehnicii de calcul la nivelul tehnologic actual. Acest sistem va fi integrat in sistemul informatic ROMAG in scopul realizarii eficiente a managementului la nivel de platforma.

Scopul lucrarii este ca, pe baza analizei procesului tehnologic din RAAN ROMAG Drobeta, a modului de conducere operativa si exploatare a acestuia, a conditiilor si impunerilor privind alarma chimica, sa se propuna o solutie de sistem informatic integrat care coroborat cu strategiile de actiune in caz de alarma chimica sa duca la o mai mare siguranta in exploatare a uzinei. Prin acest concept se realizeaza privirea unitara a conceptelor de accident tehnologic, monitorizare in timp real a noxelor, preântâmpinarea accidentelor prin monitorizarea in timp real a procesului tehnologic, simularea, prognoza functie de conditiile meteo climatice.


Prezentarea solutiei:

Având in vedere faptul ca beneficiarul este principalul potential poluant al zonei, dar in acelasi timp are un sistem de monitorizare de timp real cu 364+264 senzori de H2S, sistemul se va dezvolta in jurul acestui obiectiv.

In realizarea proiectului se porneste de la investitia in senzori, traductoare si echipamente existenta la ROMAG Drobeta, cofinantarea achizitiei de noi sisteme, echipamente, traductoare, aplicarea altor proiecte dezvoltate anterior (senzori cu celula semiconductoare pentru H2S, sistemul de monitorizare a factorilor climatici, sistemul de monitorizare gaze toxice in instalatia tehnologica) in cadrul programelor nationale de Cercetare.

Partenerii care, conform legii, participa la actul de decizie in cazul unui accident chimic sunt: Inspectoratul de Protectie a Mediului, Inspectoratul de Protectie Civila,

Comisia Judeteana de Actiune in caz de Dezastre. Acesti parteneri si-au dat acordul pentru participare, implementare si testare a sistemului.


Sistemul are 4 componente:
 1. Preventiv prin monitorizarea in timp real a poluarii atmosferice si procesului tehnologic;
 2. Simulare, analiza si prognoza;
 3. O informare obiectiva si operativa a factorilor de decizie (Comisia Judeteana de Aparare impotriva Dezastrelor, Inspectoratul de Protectie a Mediului, Inspectoratul de Protectie Civila);
 4. O evaluare asupra conditiilor de viata in comunitati urbane.
Sistemul se va dezvolta in 3 etape:
 • legatura cu sistemele de achizitii date despre proces tehnologic, apa, aer, parametrii meteo
 • sistem informatic pentru monitorizarea cantitatii de poluanti existenti in instalatie si estimarea concentratiei poluantilor in zona de influenta a instalatiei industriale
 • sistem de comunicare la factorii de decizie regionali;

Sistemul conceput tine cont de caracteristicile constructive si functionale ale instalatiei, de aspectele de mediu si meteorologice, de considerentele regionale, subsistemul de analiza, prognoza, si informare realizeaza:

 • asigurarea fluxurilor informatice necesare managementului;
 • urmarirea in permanenta, in timp real a starii utilitatilor si a consumurilor energetice;
 • analiza parametrilor de operare; localizarea punctelor de emisie in caz de accident
 • localizarea punctelor vulnerabile in cazul depasirii intervalelor normale de variatie a parametrilor
 • estimarea duratei emisiei si a dispersiei atmosferice; prezentarea evolutiei pe harta regiunii
 • propuneri de masuri de interventie/oferire de informatii factorilor de decizie pentru decizii optime;

Factorii de decizie, indiferent de nivelul de decizie si locul de amplasare, vor fi informati in timp real in vederea luarii deciziilor optime in cel mai scurt timp pe baza planurilor de interventie.