Credem si respectam:

  • Necesitatea ansamblului de valori, principii, reguli morale, metode de decizie,  drepturi, virtuţi ale persoanei, menit să influenţeze conduita cercetătorilor, să-i responsabilizeze prin avantaje şi sancţiuni adecvate şi totodată să protejeze subiecţii cercetării de abuzurile primilor, să apere cetăţenii de posibilele efecte nocive ale cercetării ştiinţifice.
  • Cercetătorii pot avea, ca oameni,  adeziuni religios-morale diferite, pot aparţine unor culte şi culturi diferite sau unor tradiţii morale diferite.
  • Nimic nu poate justifica impunerea unei mulţimi unice de reguli morale la care toţi oamenii ar trebui să adere în viaţa lor privată.
  • Rostul regulilor morale ale cercetării e să ajute cercetătorii să ia decizii morale în situaţii dilematice în limitele profesiunii lor, să evite să-şi dăuneze unii altora şi subiecţilor cercetaţi, să-i îndrume  în direcţia slujirii binelui comun coroborat cu respectul prioritar cuvenit fiecărei persoane, a cărei valoare e absolută: ea depăşeşte ca prioritate acordată orice scop social de interes general şi orice realizare a cercetării ştiinţifice. 
  • Scopul evaluării morale (moral review) a proiectelor de cercetare propuse este să arate dacă acestea sunt acceptabile din punct de vedere moral, adică nu încalcă reglementările morale acceptate în IPA şi în societate în sens larg. Procesul de evaluare nu se finalizează într-o alegere fermă de a face sau a nu face acţiunea evaluată, ci doar ajută la luarea unei asemenea decizii (mereu revizuibile).
  • IPA acorda atentie mare proiectelor sociale si se implica in societate, inclusive cu aplicarea rezultatelor cercetarilor proprii sau associative.