Promovarea competenţelor şi iniţiativelor antreprenoriale pentru iniţierea de afaceri sustenabile şi competitive pe piaţa europeană - SMART START

Proiect cofinanţat  din Fondul Social European prin „Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”
Axa prioritara 3: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor
Domeniul major de intervenţie: 3.1. Promovarea culturii antreprenoriale
Titlul proiectului: „Promovarea competenţelor şi iniţiativelor antreprenoriale pentru iniţierea de afaceri sustenabile şi competitive pe piaţa europeană -SMART START”
Cod contract: POSDRU / 176 / 3.1 / S / 150689

Descarca documente
  ANUNŢ DE PRESĂ
  Invitatia si Agenda Conferintei de lansare a proiectului

ANUNŢ DE PRESĂ

       Societatea Comercială pentru Cercetare, Proiectare şi Producţie de Echipamente şi Instalaţii de Automatizare - SC IPA SA – coordonatorul proiectului, in parteneriat cu Asociaţia Centrul Suport pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii - CS IMM, Asociaţia Romană pentru Transfer Tehnologic şi Inovare – ARoTT si Asociația de Marketing a Studenților din România – AMA, anunţă lansarea proiectului  Promovarea competenţelor şi iniţiativelor antreprenoriale pentru iniţierea de afaceri sustenabile şi competitive pe piaţa europeană - SMART START” (cod proiect POSDRU/176/3.1/S/150689).
Perioada de derulare a proiectului este de 10 luni, între 9  Februarie 2015 – 8 Decembrie  2015.
Proiectul are ca obiectiv principal pregătirea persoanelor de a iniţia idei de afaceri şi de a le concretiza în afaceri sustenabile şi durabile, prin insuşirea şi dezvoltarea spiritului şi competenţelor antreprenoriale şi manageriale în regiunile de dezvoltare Bucureşti - Ilfov  şi Sud Vest Oltenia.
Grupul ţintă este format din 400 persoane peste 18 ani care doresc să iniţieze o activitate independentă, din care 60 % vor fi femei (240 de persoane), respectiv 80% tineri cu vârsta între 18 -25 ani înmatriculaţi în învăţământul superior (320 de persoane).
În cadrul proiectului se vor realiza activităţi integrate de consiliere, asistenţă şi post-asistenţă pentru crearea de afaceri şi ocuparea pe cont propriu prin intermediul unor Centre de sprijin pentru iniţierea şi dezvoltarea afacerilor, se vor implementa programe de formare în domeniul antreprenoriatului, se va organiza un concurs de idei de afaceri  în cadrul căruia se vor selecta 40 de planuri de afaceri care vor fi finanţate prin acordarea unei subvenţii de maxim 25.000 euro conform schemei de ajutor de minimis. Minim 2 idei de afaceri vor fi selectate pentru fiecare judeţ din aria de implementare a proiectului, inclusiv pentru municipiul București, iar 50% din ideile de afaceri selectate vor fi dezvoltate de persoane din grupul ţintă care aparţin categoriei de vârstă 18-25 de ani, înmatriculaţi in învăţămantul superior. Fiecare întreprindere înfiinţată, beneficiară de sprijin în cadrul schemei de ajutor de minimis, va crea cel puţin două locuri de muncă.

Manager proiect: Florian Udrescu – Director General IPA SA
Calea Floreasca 169, Sector 1, Bucureşti
tel: 0213180055; fax: 0213161620; e-mail: udrescuf@ipa.ro

Pentru informaţii suplimentare:
Solicitant – IPA SA , Calea Floreasca 169, Sector 1, Bucureşti,  
Cristina Ogescu, tel: 0213180029, e-mail: cris@ipa.ro
IPA SA Filiala Craiova
:Str.Stefan Cel Mare nr.12,Craiova,Dolj.
Persoana de contact: Ionica Marcel,email marcel.ionica@ipacv.ro
Tel: Mobil: 0722350 648,tel /fax 0251418882

Partener P1 – CS IMM, Sos.Olteniţei, nr.103, sector 4, Bucureşti,
Ana Maria Onu, tel: 0723 208467; e-mail: ana@inimm.ro

Partener P2 – AroTT, Str. Ştefan cel Mare nr 12, Craiova, jud. Dolj,
Alina Maria Şahhanoglu Văduva, tel: 0736835883;  e-mail: alinavaduva@gmail.com

Partener P3 – AMA, Str. Pictor Ștefan Dumitrescu nr. 65, sect.4, Bucureşti,
Anamaria Cătălina Radu, tel: 0767 006 605; email:anamaria_radu15@yahoo.com

Website proiect: www.romania-startup.ro

Pentru mai multe informaţii despre POSDRU, accesaţi site-ul www.fonduri-ue.ro/posdru/