Promovarea culturii antreprenoriale in regiunile de dezvoltare Sud Vest Oltenia si Bucuresti Ilfov

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeste in oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritara 3 “ „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor
Domeniul major de interventie 3.1 “ Promovarea culturii antreprenoriale
Contract nr.:POSDRU/176/3.1/S/150319

COMUNICAT DE PRESA

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia in parteneriat cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti Ilfov, Universitatea din Craiova, Universitatea din Bucuresti, Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucuresti, Societatea comerciala pentru cercetare, proiectare si productie de echipamente si instalatii de automatizare-Sucursala IPA CIFATT Craiova si Asociatia ProMehedinti anunta lansarea proiectului „Promovarea culturii antreprenoriale in regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia si Bucuresti Ilfov”.

Proiectul isi propune promovarea culturii antreprenoriale si dezvoltarea cunostintelor, aptitudinilor, deprinderilor antreprenoriale si manageriale in randul a 448 de persoane (studenti, masteranzi, tineri absolventi, intreprinzatori, persoane ce doresc sa initieze activitati independente, manageri si angajati din cadrul IMMurilor) din regiunile SV Oltenia si Bucuresti – Ilfov, facilitand initierea de noi afaceri sau dezvoltarea afacerilor existente in scopul cresterii competitivitatii acestora pe piata.

Crearea a 2 centre de sprijin si dezvoltarea a inca 3 centre deja existente, oferirea de  asistenta tehnica si consultanta pentru demararea unei afaceri, precum si implementarea schemei de minimis, prin selectarea a 50 de planuri de afaceri si crearea a 100 de noi locuri de munca, reprezinta principalele rezultate asteptate la finalizarea celor 10 luni de implementare a acestui contract.

Date si informatii suplimentare legate de implementarea acestui proiect pot fi oferite de doamna Simona Covrescu, responsabil publicitate si promovare, telefon 0215/412780, simona.covrescu@adroltenia.ro respectiv din partea IPA CIFATT Craiova, in calitate de partener, de catre domnul Ciprian Predescu, tel 0251/412290, ciprian.predescu@ipacv.ro.