Antreprenoriat Consolidat, Competitiv si Sustenabil in regiunea SV Oltenia – A.C.C.E.S

 • Aveti varsta peste 18 ani
 • Aveti resedinta sau domiciliul intr-unul din cele 5 judete ale regiunii de dezvoltare SUDVEST Oltenia: Gorj, Dolj, Olt, Valcea, Mehedinti
 • Aveti intentia sa infiintati o afacere non agricola în mediul urban
 • Nu faceti parte din categoria NEETs (care nu urmează nicio formă de învăţământ şi nici nu au un loc de muncă) cu vârsta între 16 – 24 ani.
 • La momentul infiintarii firmei nu trebuie să aveti calitatea de asociați majoritari în structura altor întreprinderi.

Conditiile de eligibilitate pentru firma sunt cele prevazute de Art.5 din Schema de minimis.
           
Art. 5

(1) Prezenta schemă de minimis se aplică întreprinderilor înființate ca urmare a sprijinului acordat pentru deschiderea unei afaceri prin proiectele finanțate în cadrul apelului privind Obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.

(2) Prezenta schemă de minimis nu se aplică:

 • a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L nr. 17/21.01.2000;
 • b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole;
 • c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care-şi desfășoară activitatea în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
  • atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor în cauză achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză;
  • atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către producătorii primari;
 • d) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
 • e) ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naţionale față de cele importate;
 • f) ajutoarelor acordate pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri.

Planurile de afaceri vor putea fi elaborate in cadrul activitatii de formare care va avea o durata de 42 de ore, din care o parte o reprezinta activitatile practice.