Angajati si antreprenori pregatiti pentru schimbare in intreprinderi din sectoare economice cu potential competitiv

Cod proiect : 118020
Numele beneficiarului: SC IPA SA – Societate comercială pentru cercetare, proiectare şi producție de echipamente şi instalații de automatizare
Numele  Autoritații de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene
Numele Organismului Intermediar: OIR POSDRU Regiunea SUD-VEST Oltenia
Valoarea totală a proiectului : 1,641,931.43lei
Valoarea finanțării nerambursabile : 1,559,804.16 lei
Contract de finanțare :  Nr. POCU/227/3/8/118020
Perioada de implementare:12 luni, 17 Mai 2018 – 16 Mai 2019
Locația de implementare a proiectului : SC IPA SA, str. Ştefan cel Mare nr.12, loc. Craiova,jud Dolj

Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea numarului de angajati beneficiari de instrumente si masuri concrete de management al resurselor umane in vederea adaptarii functionarii intreprinderilor ce isi desfasoara activitatea in regiunea Sud Vest Oltenia in sectoarele economice cu potential competitiv in corelare cu domeniile de specializare inteligenta identificate in SNCDI 2014-2020.

  • Persoane care beneficiaza de sprijin, din care:       - Persoanele care asigura managementul strategic al  companiilor/antreprenori - 320.00
  • Persoane care beneficiaza de sprijin, din care: - Persoanele din departamentele de resurse umane - 90
  • Întreprinderi sprijinite - 120.00
  • Întreprinderi sprijinite, din care: -IMM-uri - 110.00
  • Persoane care beneficiaza de sprijin - 410.00

- sunt angajati cu contract individual de munca (cu norma intreaga sau cu timp partial) care asigura managementul strategic si care ocupa pozitii de  management(manager general, director general, manager executiv, director executiv, director adjunct, manager de departament, manager de proiect, manager de linie, director tehnic)
          - Sunt angajatii cu contract individual de munca (cu norma intreaga sau cu timp partial) din departamentele de resurse umane
          - Antreprenori care-si gestioneaza propriile afaceri
          - Intreprinderile din care provin trebuie sa aiba activitate principala sau secundara in unul din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI sau acestea intetioneaza sa-si adapteze activitatea principala sau secundara la unul din domeniile de specializare inteligenta (Turism si ecoturim, Textile si pielarie, Industrii creative, Industria auto si componente, Tehnologia informatiei si telecomunicatii, Procesarea alimentelor si bauturilor, Sanatate si produse farmaceutice, Energie si management de mediu, Bioeconomie (agricultura, silvicultura, pescuit si acvacultura), biofarmaceutica si biotehnologii
          - Intreprinderile din care provin isi desfasoara activitatea in unul din judetele regiunii SV Oltenia(Gorj, Dolj, Olt, Valcea, Mehedinti).

Beneficiind de fonduri europene, in cadrul acestui proiect, SC IPA SA va desfasura o serie de activitati prin care va  contribui la:
- imbunatatirea competentelor manageriale si antreprenoriale a 320 de persoane (manageri care asigura managementul strategic al intreprinderilor si antreprenori care-si gestioneaza propriile afaceri) in vederea facilitarii adaptarii activitatii acestora la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv in care activeaza prin organizarea de programe de formare profesionala pentru manageri si antreprenori, seminarii si workshopuri de instruire in domeniul managementului strategic, inovarii antreprenoriale. 
- Imbunatatirea activitatii de management al resurselor umane prin dezvoltarea abilitatilor profesionale a 90 de angajati din departamentele de resurse umane prin organizarea unui program de formare profesionala in domeniul resuselor umane care va include derularea a 2 cursuri certificate ANC si a 4 seminarii de instruire cu tematica relevanta
- dezvoltarea capacitatii a 48 de IMM-uri de elaborare sau adaptare a planificarii strategice pe termen lung in cadrul acestora, care sa permita anticiparea schimbarilor, indeplinirea obiectivelor strategice ale organizatiei si obtinerea avantajului competitiv pe o piata. In acest scop se vor desfasura activitati suport destinate intreprinderilor din sectoarele economice cu potential competitiv pentru elaborarea sau adaptarea planificarii strategice pe termen lung a activitatii organizatiilor.
- constientizarea a 300 persoane privind necesitatea adaptarii functionarii organizatiilor pentru sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de
CO2 si eficienta din punct de vedere a utilizarii resurselor si cresterea competitivitatii acestora prin imbunatatirea accesibilitatii, a utilizarii si a calitatii TIC si nediscriminarii in relatiile de munca.

          Daca  intreprinderea dumneavoastra isi desfasoara activitatea in regiunea Sud Vest Oltenia in sectoarele economice cu potential competitiv in corelare cu domeniile de specializare inteligenta identificate in SNCDI 2014-2020 si sunteti interesat sa participati la activitatile proiectului nostru, nu ezitati sa ne contactati.