Angajati si antreprenori pregatiti pentru schimbare in intreprinderi din sectoare economice cu potential competitiv

COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND LANSAREA PROIECTULUI

SC IPA SA, anunță lansarea proiectului ” Angajaţi şi antreprenori pregătiţi pentru schimbare în întreprinderi din sectoare economice cu potenţial competitiv

Cod proiect : 118020
Numele beneficiarului: SC IPA SA – Societate comercială pentru cercetare, proiectare şi producție de echipamente şi instalații de automatizare
Numele  Autoritații de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene
Numele Organismului Intermediar: OIR POSDRU Regiunea SUD-VEST Oltenia
Valoarea totală a proiectului : 1,641,931.43lei
Valoarea finanțării nerambursabile : 1,559,804.16 lei
Contract de finanțare :  Nr. POCU/227/3/8/118020
Perioada de implementare:12 luni, 17 Mai 2018 – 16 Mai 2019
Locația de implementare a proiectului : SC IPA SA, str. Ştefan cel Mare nr.12, loc. Craiova,jud Dolj

Obiectivul general: Creşterea numărului de angajaţi beneficiari de instrumente şi măsuri concrete de management al resurselor umane în vederea adaptării funcţionarii întreprinderilor ce îşi desfăşoară activitatea în regiunea Sud Vest Oltenia în sectoarele economice cu potențial competitiv în corelare cu domeniile de specializare inteligentă identificate în SNCDI 2014-2020.          
Rezultate aşteptate: Dezvoltarea competențelor profesionale din domeniul managementului strategic şi managementului resurselor umane a 410 persoane cu locul de muncă în regiunea SV Otenia.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Persoana de contact : Mihai Daniela Luminita - Manager proiect
Tel/fax: 0251/418882
e-mail: romaniaprofesionala@ipacv.ro