Cod proiect : SMIS  141131
Numele beneficiarului: SC IPA SA – Societate comercială pentru cercetare, proiectare şi producție de echipamente şi instalații de automatizare
Numele  Autoritații de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene
Numele Organismului Intermediar: OIR POSDRU Regiunea SUD-VEST Oltenia
Valoarea totală a proiectului: 9.578.992,82 lei
Valoarea finanțării nerambursabile : 9.414.870,45 lei
Contract de finanțare: Nr. POCU/829/6/13/141131
Perioada de implementare: 24 luni, Ianuarie 2022 –Decembrie 2023
Locația de implementare a proiectului: SC IPA SA, str. Ştefan cel Mare nr.12, loc. Craiova,jud. Dolj

Obiectivul general:  Obiectivul general al proiectului este creşterea numărului absolvenţilor de învăţămant terţiar universitar si non universitar, care îsi găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activitaţi de învăţare la un potenţial loc de muncă/ cercetare/ inovare si dezvoltarea de întreprinderi cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, în regiunea Sud-Vest Oltenia.

Rezultate asteptate: Înființarea a 23 de noi întreprinderi in regiunea Sud-Vest Oltenia şi crearea a cel putin 65 de noi locuri de muncă.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Persoana de contact: Gabriel Vlăduț - Manager proiect
Tel/fax: 0771.530.977
e-mail: innotech@ipacv.ro
website:www.ipacv.ro/innotech   

    Cursuri disponibile