Programul PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE
Dezvoltarea conceptului de cladire generator-convertor de energie regenerabila, cu autonomie energetica ridicata si acumulare în infrastructura si sol
Prezentare generala
Descrierea proiectului din punct de vedere stiintific si tehnic
Obiectivele proiectului
Indicatori masurabili ai proiectului
Noul concept pe care proiectul îl promoveaza
Viabilitatea proiectului

Consideram ca proiectul propus este viabil din urmatoarele motive:

-   domeniul caruia se adreseaza este unul de mare interes în prezent, dar si în perspectiva, asigurarea unor consumuri energetice minime si utilizarea cu precadere a surselor regenerabile fiind o prioritate la nivel  european

-   sistemul informatic ce va rezulta va fi transferat, spre exploatare post-proiect, partenerului CO  INCERC

informatia din bazele de date ale sistemului  precum si exploatarea modelului pilot construit,  va trebui actualizata si dupa finalizarea proiectului, pe masura ce echipele de specialisti vor studia si fundamenta noi solutii de elemente cu recuperare activa saui pasiva de enrgie care sa contribuie la atingerea dezideratului de cladire cu consum zero de energie.

Riscuri
Modalitati de valorificare a rezultatelor – potentiali beneficiari
Parteneri