Programul PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE
Dezvoltarea conceptului de cladire generator-convertor de energie regenerabila, cu autonomie energetica ridicata si acumulare în infrastructura si sol
Prezentare generala
Descrierea proiectului din punct de vedere stiintific si tehnic
Obiectivele proiectului
Indicatori masurabili ai proiectului
Noul concept pe care proiectul îl promoveaza
Viabilitatea proiectului
Riscuri
Modalitati de valorificare a rezultatelor – potentiali beneficiari

Beneficiile preconizate prin aplicarea si valorificarea rezultatelor proiectului:

-    Cresterea nivelului de izolare termica a cladirilor si instalatiilor prin marirea rezistentei la transfer termic de la valorile realizabile practic în prezent (1,4 m2K / W) la valori de minim 2,0 m2K / W

-    Cresterea nivelului de izolare acustica si a indicelui de absorbtie a zgomotului de impact

-    Scaderea consumului de energie în exploatarea constructiilor si instalatiilor  din surse conventionale si acoperirea necesarului din surse regenerabile.

-    Cresterea parametrilor de confort termic si acustic

-    Protectia mediului prin reducerea  noxelor de ardere a combustibililor conventionali ca urmare a acoperirii necesarului de consum energetic din surse de energie regenerabila.

Finalizarea proiectului va însemna realizarea unui model pilot si a bazei de date rezultate in urma masuratorilor si experimentelor de laborator si in situ care evidentiaza nivelul de eficienta energetica a cladirilor di Romania precum si un Raport de demonstrare a noilor solutii inglobate si testate in modelul pilot pentru o cladire convertor-generator de energie din surse regenerabile, cu autonomie ridicata    .

Rezultatele obtinute vor fi puse în vizorul factorilor cu putere de decizie precum si celor care gestioneaza problemele legate de consumul  de energie pentru asigurare unui climat optim de locuire – proiectanti - benefiari de proiecte – constructori

Parteneri