Programul PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE
Dezvoltarea conceptului de cladire generator-convertor de energie regenerabila, cu autonomie energetica ridicata si acumulare în infrastructura si sol
Prezentare generala
Descrierea proiectului din punct de vedere stiintific si tehnic
Obiectivele proiectului
Indicatori masurabili ai proiectului
Noul concept pe care proiectul îl promoveaza
Viabilitatea proiectului
Riscuri

Elaboratorii nu întrevad riscuri importante ce ar putea afecta atingerea obiectivelor propuse. Pe masura ce eventuale riscuri vor fi identificate ele vor fi analizate în comun de consortiul elaborator si vor fi luate masurile adecvate.

Modalitati de valorificare a rezultatelor – potentiali beneficiari
Parteneri