Programul PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE
Dezvoltarea conceptului de cladire generator-convertor de energie regenerabila, cu autonomie energetica ridicata si acumulare în infrastructura si sol
Prezentare generala

Proiectul are ca obiectiv fundamentarea elementelor definitorii si realizarea modelului pilot al cladirii care transpune fizic un nou concept de realizare a constructiei cu autonomie energetica ridicata, al carei consum energetic din surse conventionale sa devina nesemnificativ în raport cu necesarul total, necesar de energie care va fi acoperit în majoritate de energia produsa de însasi anvelopa.

Modelul pilot este conceput ca model experimental pe care vor fi grefate solutiile novatoare de elemente si componente de tip generator de energie proprii unei anvelope cu rol polifunctional (închideri tip panouri dublu strat, elemente de fatada cu diverse alcatuiri si structuri cu elemente captatoare de energie de tip pasiv sau activ , elemente de transport si de cedare a energiei) si pe care se va verifica functionalitatea si eficacitatea lor în exploatare, perfectionarea acestora si cercetarile experimentale viitoare pentru aplicarea extinsa si rapida, pe masura urgentei cerintelor actuale de rezolvare a problemelor gestiunii energiei si protejarii mediului .

 

Noul concept se bazeaza pe:

a.      Realizarea constructiva în sistem integrat a anvelopei constructiei, care în acest mod capata rol polifunctional: de structura de închidere termo-fonoizolatoare, de protectie si izolare mecanica fata de exterior, de convertor - generator de energie pentru încalzirea si racirea spatiilor interioare si de suport al instalatiilor fluidului acumulator si purtator de energie pentru incalzire sau racire si de protectie activa la foc.

b.      Conceperea functiei de captator-convertor de energie solara în energie termica si electrica, pentru suprafata exterioara a cladirii care devine si suport-purtator al fluidului de transport de energie catre acumulatorul termic.

c.       Conceperea functiei de generator de energie pentru conditionarea aerului interior (încalzire sau racire) atribuita suprafetei interioare a anvelopei cladirii, eliminându-se instalatiile clasice si inconvenientele majore aferente acestora (prezenta curentilor de aer, convectii accentuate de aer care sunt generatoare de inconfort, spatiu ocupat, neuniformitati termice mari etc).

d.      Acumularea de energie în infrastructura cladirii , în volumul terenului de fundare, in insasi anvelopa cladirii si in rezervoare de acumulare proprii cladirii, prin exploatarea caracteristicilor termice ale materialelor cu capacitate calorica mare,asa cum sunt solul si apa, tratate,  devenind sursa majora de energie termica acumulata (stocata).

e.     Apropierea modului de functionare al unei  constructii de cel al mediului inconjurator si de termoreglare naturala. Apa ca element fundamental trebuie sa slujeasca in procentul meritat structura unei constructii, avand in vedere calitatile majore cu care a fost inzestrata ,de volant termic( capacitatea calorica cea mai mare) dar si de anihilare a efectelor termice in cazurile critice ( incendii).

         Proiectul urmareste pregatirea realizarii noii generatii de cladiri asa numite „cu consum de energie conventionala zero”, care sa fie capabile sa produca atâta energie din resurse curate (regenerabile)  încât sa-si acopere necesitatile de consum proprii (climatizare, consum de apa calda menajera, de electricitate). Acest concept revolutioneaza solutiile adoptate în prezent pentru elementele anvelopei cât si pentru instalatiile aferente cladirii. Obiectivul major de producere  a energiei regenerabile pentru încalzire si racire, are interferente clare cu prioritatile spatiului european si mondial, de exploatare a surselor de energie curata, reducerea emisiilor poluante, dublate de eficienta energetica si economia de energie, în conditiile asigurarii confortului interior al ocupantilor constructiilor. 

 

        Proiectul are ca obiectiv principal stabilirea elementelor definitorii si realizarea modelului pilot  de aplicare a unui nou concept de realizare a constructiei cu autonomie energetica ridicata, al carei consum energetic din surse conventionale sa devina nesemnificativ în raport cu necesarul total, necesar care tinde sa fie acoperit în majoritate de energia produsa de însasi anvelopa.

Proiectul urmareste completarea cercetarii pluridisciplinare aflata în desfasurare la scara europeana si internationala cu obiectiv tinta,  pregatirea noii generatii de cladiri asa numite „cu consum de energie conventionala zero”, care sa fie capabile sa produca atâta energie din resurse curate, încât sa-si acopere necesitatile de consum proprii (climatizare, consum de apa calda menajera, de electricitate), generarea de energie bazându-se pe surse regenerabile.

Desfasurarea proiectului va aduce cu sine:

- Evaluarea si cuantificarea calitativa si cantitativa a situatiei actuale privind eficienta energetica a constructiilor si exploatarea resurselor energetice regenerabile, pe plan national

-    Cercetarea echilibrului regional între mediul climatic exterior si sol. Studii regionale de caz privind resursele de energie regenerabila si regimul de acumulare al solului, ca sursa tampon de energie termica pentru cladiri.

-    Fundamentarea stiintifica a conceptului de casa generator-convertor de energie regenerabila. Model pilot . Argumentarea stiintifica si tehnica a noii structuri de casa cu autonomie energetica ridicata.

-  Elaborarea noilor solutii de anvelopa a cladirii pe baza conceptului de realizare în sistem integrat, cu rol polifunctional de: structura de închidere termo - fonoizolatoare , de protectie si izolare mecanica fata de exterior, de convertor - generator de energie pentru încalzirea si racirea spatiilor interioare , de purtator al instalatiilor fluidului acumulator si purtator de energie pentru incalzire sau racire si de protectie activa la foc.

-    Cercetarea si justificarea stiintifica a functiei de acumulator de energie a solului si infrastructurii cladirii.

-    Cercetari pe materiale adaptate functiei de stocare a energiei termice (materiale cu capacitate calorica mare)

-    Cercetarea stiintifica a posibilitatilor de exploatare a fenomenului de convectie naturala a fluidelor purtatoare de energie termica între potentiale termice diferite. Aplicarea la proiect

-     Realizarea modelului pilot pentru cercetarea experimentala a conceptului de casa generator-convertor de energie regenerabila

-    Evaluarea si analiza economica a costurilor de realizare a unei cladiri aplicând conceptul de casa generator-convertor de energie;

-    Demonstrarea functionalitatii, utilitatii si eficientei noului concept.

-    Studiu privind perspectiva  exploatarii si aplicarii extinse a conceptului de casa generator-convertor de energie regenerabila.

-  Elaborarea strategiei si programul de aplicare extinsa  Analize de cost si eficienta economica ale aplicarii noilor solutii de case tip generator-convertor de energie regenerabila pe scara larga.

Diseminarea si detalierea informatiilor. Realizare pagina web. Studiu final. Extinderea si aplicarea conceptului de case generator – convertor în constructia de cladiri moderne si eficiente energetic.

 

Descrierea proiectului din punct de vedere stiintific si tehnic
Obiectivele proiectului
Indicatori masurabili ai proiectului
Noul concept pe care proiectul îl promoveaza
Viabilitatea proiectului
Riscuri
Modalitati de valorificare a rezultatelor – potentiali beneficiari
Parteneri