Programul PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE
Dezvoltarea conceptului de cladire generator-convertor de energie regenerabila, cu autonomie energetica ridicata si acumulare în infrastructura si sol
Prezentare generala
Descrierea proiectului din punct de vedere stiintific si tehnic
Obiectivele proiectului
Indicatori masurabili ai proiectului
Noul concept pe care proiectul îl promoveaza
Viabilitatea proiectului
Riscuri
Modalitati de valorificare a rezultatelor – potentiali beneficiari
Parteneri

INCERC sucursala Iasi

Numele, directorului de proiect: c.s.II drd.ing. Constantin  Miron 

SC IPA SA sucursala Craiova

SC UTI   SA

Universitatea Tehnica”Gh.Asachi” Iasi Centrul de Cercetare si Transfer Tehnologic POLYTECH