Programul PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE
Dezvoltarea conceptului de cladire generator-convertor de energie regenerabila, cu autonomie energetica ridicata si acumulare în infrastructura si sol
Prezentare generala
Descrierea proiectului din punct de vedere stiintific si tehnic
Obiectivele proiectului

-    sintetizarea si concentrarea informatiilor stiintifice, tehnice privind problematica specifica proiectului si stadiul actual ca punct de plecare in abordarea 

-    cercetarea si aplicarea solutiilor de concepere a anvelopei cladirilor  în sisteme integrat cu elemente de conversie – generare si transport de energie;

-    cresterea performantei energetice a cladirilor si instalatiilor în context legislatia nationala si  cu Directiva 2002/91/CE.

-    cercetarea si dezvoltarea sistemelor de conversie a energiei solare integrate în anvelopa cladirii în legatura directa cu sistemul de acumulare a energiei termice în infrastructura , sol si anvelopa cladirii.

Integrarea functiilor instalatiilor de încalzire – racire clasice , functiei  suprafetei interioare a anvelopei cladirii.

Indicatori masurabili ai proiectului
Noul concept pe care proiectul îl promoveaza
Viabilitatea proiectului
Riscuri
Modalitati de valorificare a rezultatelor – potentiali beneficiari
Parteneri