Programul PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE
Dezvoltarea conceptului de cladire generator-convertor de energie regenerabila, cu autonomie energetica ridicata si acumulare în infrastructura si sol
Prezentare generala
Descrierea proiectului din punct de vedere stiintific si tehnic
Obiectivele proiectului
Indicatori masurabili ai proiectului

-    cantitatea de energie cu care se poate reduce consumul specific constructiei;

-    procentul de asigurare cu energie curata din sursa regenerabila fata de necesarul total;

-    reducerea consumului de energie produsa conventional

-    scaderea costurilor de exploatare a constructiei;

-    reducerea emisiilor poluante pentru mediu .

Desi proiectul propus se integreaza prin obiective si prioritati, în prevederile obiectivelor Programului 4 care corespund directiei de cercetare 2 – Energie prin conexiunile si efectele sale influenteaza decisiv - Mediu si schimbari climatice  precum  si Sanatatea  (administrarea eficienta si durabila a resurselor naturale, reducerea impactului negativ asupra mediului generat de activitatea umana, asigurarea sanatatii oamenilor).

Pe parcursul evolutiei domeniului, oamenii au construit cladiri din ce în ce mai înalte si mai expuse mediului climatic exterior. Astfel, solul a fost considerat „gazda” numai pentru fundatii si elemente de infrastructura,  restul cladirii ramânând sub expunerea directa a factorilor de mediu.

În prezent, problema cea mai dificila este generata de consumul mare de energie si implicit de combustibili, necesare pentru a corecta ceea ce „strica” clima, din punct de vedere al cerintelor impuse de confortul pe care trebuie sa si-l asigure omul in interior.  Gravitatea urmarilor acestui fapt este evidenta atunci când raportam acest consum global la starea mediului înconjurator,  datorita emisiilor poluante care deja pun în pericol chiar existenta vietii pe Pamânt.

În acest context rezulta ca evidenta ideea de a face un compromis în materie de mediu construit. De ce sa nu construim respectând echilibrul pe care natura ni-l ofera? Este limpede ca atunci când nu intervine omul, mediul înconjurator se afla în echilibru. Solul acumuleaza energie prin aport solar si cedeaza energie în perioadele nocturne, realizând cu atmosfera terestra, un sistem aflat în echilibru. Acolo unde aceste limite de echilibru interdependente sunt, fie natural, fie artificial depasite, conditiile de viata devin dificile sau chiar imposibile.

Ca urmare ceea ce construieste omul, ca element care se interpune fizic si fenomenologic între mediul climatic si sol ar trebui conceput astfel încât sa tinda spre mentinerea aceluiasi echilibru . Acest lucru s-ar putea realiza acceptând compromisul de a construi în asa fel încât partea supraterana a cladirii sa fie în echilibru energetic cu partea subterana a acesteia. Sarcina cercetarii este de a cunoaste si descoperi cum se poate ajunge la acest deziderat, calitativ si cantitativ, fara ca în acest sistem sa fie „injectata” energie suplimentara, produsa conventional si cu costuri economice si de mediu, mari.

Proiectul propus are rolul de a contribui la solutionarea acestei probleme complexe care implica:

-         cunoasterea aprofundata a echilibrului sol-mediu climatic exterior;

-         cercetarea în fizica tehnica;

-         arhitectura si constructiile;

-         tehnologia materialelor;

-         tehnologii noi in instalatii, conversie si generare de energie;

-         economia constructiilor si a gestionarii energiei;

-         tehnica informatiei.

Obiectivele definite de Directiva Europeana 2002 / 91 / EC privind performanta energetica a cladirilor precum si de legislatia nationala care transpune, în stadiul actual, aceasta directiva (Legea 199 / 2000 privind utilizarea eficienta a energiei, Legea 325 / 2002 pentru aprobarea ordonantei guvernului privind reabilitarea fondului construit existent si stimularea economiei de energie) corelate cu obiectivele prevazute de legislatia europeana privind resursele regenerabile de energie (Directiva 2001 / 77 / EC privind promovarea energiei electrice produse din surse regenerabile, Carta Europeana a Energiei din 1994, o serie de Rezolutii si Recomandari  ale Consiliului Europei si legislatia nationala ca de exemplu HG 443 / 2003 privind promovarea productiei de energie electrica din surse regenerabile de energie, HG 1535 / 2004 privind aprobarea strategiei de valorificare a surselor regenerabile de energie), conduc catre necesitatea si urgentarea aplicarii în fapt a politicii de eficienta energetica si de exploatare a resurselor regenerabile de energie, capabile sa furnizeze energie fara a dauna mediului înconjurator. Legislatia europeana si cea nationala, mentionata mai sus, prevad un  program de crestere a gradului de valorificare a surselor de energie regenerabila pâna în 2010 si pe termen lung.

        Proiectul are ca obiectiv stabilirea elementelor definitorii si construirea modelului suport- casa pilot al acestui nou concept de realizare a constructiei cu autonomie energetica ridicata. Modelul pilot este conceput ca model experimental pe care vor fi grefate solutiile novatoare de elemente si componente de tip generator de energie proprii anvelopei (învelitori tip panouri dublu strat, elemente de fatada cu diverse alcatuiri si structuri cu elemente captatoare de energie de tip pasiv sau activ etc) si pe care se va verifica prin cercetari experimentale  functionalitatea, eficacitatea lor în exploatare si perfectionarea acestora  .

Noul concept pe care proiectul îl promoveaza
Viabilitatea proiectului
Riscuri
Modalitati de valorificare a rezultatelor – potentiali beneficiari
Parteneri