Obiective generale

        Obiectivele generale ale proiectului sunt in deplin acord cu obiectivele programului, cu strategia pentru coeziune economica si sociala adoptata in contextul procesului de pre-adaptare si anume:

Obiective specifice