Tineri antreprenori - De la idee la oportunitate

Cod proiect : SMIS  141131
Numele beneficiarului: SC IPA SA – Societate comercială pentru cercetare, proiectare şi producție de echipamente şi instalații de automatizare
Numele  Autoritații de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene
Numele Organismului Intermediar: OIR POSDRU Regiunea SUD-VEST Oltenia
Valoarea totală a proiectului : 9.578.992,82 lei
Valoarea finanțării nerambursabile: 9.414.870,45 lei
Contract de finanțare:  Nr. POCU/829/6/13/141131
Perioada de implementare: 24 luni, Ianuarie 2022 – Decembrie 2023

Locația de implementare a proiectului : SC IPA SA, str. Ştefan cel Mare nr.12, loc. Craiova, jud. Dolj
  • Obiectivul general al proiectului este creşterea numărului absolvenţilor de învăţămant terţiar universitar si non universitar, care îsi găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activitaţi de învăţare la un potenţial loc de muncă/ cercetare/ inovare si dezvoltarea de întreprinderi cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, în regiunea Sud-Vest Oltenia.
    Rezultate asteptate: Înființarea a 23 de noi întreprinderi in regiunea Sud-Vest Oltenia şi crearea a cel putin 65 de noi locuri de muncă.

 

Criterii de eligibilitate pentru persoanele din grupul ținta

 Studenți (ISCED 5-7) – Pentru ca o persoană din categoria de grup țintă eligibil studenți să fie eligibil – trebuie să demonstreze la data intrării în operațiune (prima zi de curs de formare profesională în competențe antreprenoriale) că este înmatriculat cel puțin în anul 2 de studii de licență.
 Doctoranzi în ciclul de studii universitare de doctorat ( studenti doctoranzi)
 Cursanți (ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculați în colegiile organizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior) – înmatriculați, la data intrării în operațiune, în cel puțin anul 2 de studii.

Studentul/studenta care aplica trebuie să dețină minim 51% din actionariat la nouă întreprindere creată. Totodată la momentul semnării contractului de finanțare nu are voie sa fie acționar majoritar în altă întreprindere. 

 

Conditii de participare
La concursul de planuri de afaceri pot participa toți membrii grupului țintă care au absolvit cursul de competențe antreprenoriale în cadrul prezentului proiect. Pot  participa și persoane care fac parte din categoriile de grup țintă eligbile și nu au absolvit cursul de Competențe antreprenoriale în cadrul prezentului proiect (se vor selecta maxim 2 planuri de afaceri depuse de persoane din această categorie).