Antreprenoriat Consolidat, Competitiv si Sustenabil in regiunea SV Oltenia – A.C.C.E.S

Beneficiar: SC IPA SA
Cod apel: POCU/82/3/7/Cresterea ocuparii prin sustinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana
Cod proiect :104745
Componenta 1: România Start Up Plus
Axa Prioritara : 3 Locuri de munca pentru toti
Schema de ajutor de stat: România Start-Up Plus
Operatiunea: Cresterea ocuparii prin sustinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana